Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB & AFM Sanctiealert - Stand van zaken oktober 2021

Sanctiebericht

Gepubliceerd: 01 november 2021

DNB & de AFM informeren u graag over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 2 oktober 2021 tot en met 1 november 2021. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake Transnistrië van de Republiek Moldavië, Democratische Republiek Congo, Republiek Guinee, Centraal-Afrikaanse Republiek, Burundi, Nicaragua, Oekraïne, ISIS (Da’esh) en Al Qaida, en de proliferatie en het gebruik van chemische wapens.

Transnistrië van de Republiek Moldavië

Op 28 oktober jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen inzake beperkende maatregelen tegen de leiders van de regio Transnistrië van de Republiek Moldavië. Klik hier voor het besluit.

Democratische Republiek Congo

Op 22 oktober jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo ten aanzien van de Democratische Republiek Congo. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Op 22 oktober jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo. Klik hier voor het besluit.

Republiek Guinee

Op 22 oktober jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee. Klik hier voor het besluit.

Centraal-Afrikaanse Republiek

Op 18 oktober jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Klik hier voor uitvoeringsverordening en klik hier voor het besluit. 

Burundi

Op 18 oktober jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Burundi. Klik hier voor het besluit. 

ISIS (Da’esh) en Al Qaida

Op 18 oktober jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten. Klik hier voor het besluit.

Nicaragua

Op 11 oktober jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Nicaragua. Klik hier voor het besluit.

Oekraïne

Op 11 oktober jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en klik hier voor het besluit.

Proliferatie en het gebruik van chemische wapens

Op 11 oktober jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen de proliferatie en het gebruik van chemische wapens. Klik hier voor het besluit.

Wat DNB instellingen moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is (bijvoorbeeld op uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
 • Indien deze verordening van toepassing is, pas de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen en voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld. Voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Meld de bevriezing direct aan DNB.
 • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
 • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Als u vragen heeft, stel deze aan de juiste instantie. Nadere informatie hierover vindt u op Open Boek Toezicht.

Wat AFM instellingen moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is. Bijvoorbeeld op uw cliënten, de wederpartij bij een financiële transactie of product of de financiële diensten die u verleent.
 • Als deze verordening van toepassing is, pas dan de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen, voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld en voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Meld de ‘hit’ direct door het formulier in te vullen en te sturen aan de AFM via meldingsanctiewet@afm.nl. Lees de instructies op de website van de AFM.
 • Wanneer de AFM u vragen stelt naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze dan direct. Ga ook na of de ‘hit’ kan worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij de AFM.

Ontdek gerelateerde artikelen