Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB & AFM Sanctiealert - Stand van zaken februari 2022

Sanctiebericht

Gepubliceerd: 01 maart 2022

DNB & de AFM informeren u graag over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 1 februari 2022 tot en met 28 februari 2022. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan in de sanctieregimes inzake Syrië, Belarus, Myanmar/Birma, Zimbabwe, Libië, Mali, Afghanistan, de strijd tegen het terrorisme, Oekraïne en Rusland. Vanwege de ontwikkelingen rond de situatie in Oekraïne zullen eventuele nieuwe sancties die hieromtrent worden afgekondigd tussentijds, buiten de reguliere maandelijkse sanctieberichten, worden doorgegeven.

Syrië

Op 24 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en klik hier voor het uitvoeringsbesluit.

Op 21 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en klik hier voor het uitvoeringsbesluit.

Belarus

Op 24 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met het ook op de situatie in Belarus. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en klik hier voor het besluit.

Op 17 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus. Klik hier voor het besluit.

Op 17 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus. Klik hier voor de verordening. 

Myanmar/Birma

Op 21 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en klik hier voor het besluit.

ISIS (Da’esh) en Al Qaida

Op 21 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en klik hier voor het besluit. 

Zimbabwe

Op 17 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Zimbabwe. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en klik hier voor het besluit. 

Libië

Op 10 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het uitvoeringsbesluit. 

Mali

Op 4 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en klik hier voor het besluit. 

Afghanistan

Op 3 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan. Klik hier voor de verordening en klik hier voor het besluit. 

Terrorisme

Op 3 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Oekraïne en Rusland

Op 28 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren. Klik hier voor de verordening en klik hier voor het besluit.

Op 25 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren. Klik hier voor het DNB & AFM Sanctiealert.

Op 21 en 23 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier voor het DNB & AFM Sanctiealert.

Wat DNB instellingen moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is (bijvoorbeeld op uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
 • Indien deze verordening van toepassing is, pas de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen en voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld. Voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Meld de bevriezing direct aan DNB.
 • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
 • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Als u vragen heeft, stel deze aan de juiste instantie. Nadere informatie hierover vindt u op Open Boek Toezicht.

Wat AFM instellingen moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is. Bijvoorbeeld op uw cliënten, de wederpartij bij een financiële transactie of product of de financiële diensten die u verleent.
 • Als deze verordening van toepassing is, pas dan de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen, voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld en voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Meld de ‘hit’ direct door het formulier in te vullen en te sturen aan de AFM via meldingsanctiewet@afm.nl. Lees de instructies op de website van de AFM.
 • Wanneer de AFM u vragen stelt naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze dan direct. Ga ook na of de ‘hit’ kan worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij de AFM.

Ontdek gerelateerde artikelen