Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB & AFM Sanctiealert - Stand van zaken december 2022

Sanctiebericht

Gepubliceerd: 01 januari 2023

DNB & de AFM informeren u graag over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 1 december 2022 tot en met 31 december 2022. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake Libië, Belarus, Oekraïne, Mali, Iran, Democratische Volksrepubliek Korea, Democratische Republiek Congo en ten aanzien van ernstige schending van de mensenrechten.

Libië

Op 21 december jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië. Klik hier voor het uitvoeringsbesluit en hier voor de uitvoeringsverordening.

Belarus

Op 19 december jl. heeft er een rectificatie plaatsgevonden betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus. Klik hier voor de rectificatie van de uitvoeringsverordening en hier voor de rectificatie van het uitvoeringsbesluit.

Oekraïne

Op 16 december jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren. Klik hier voor het besluit en hier voor de verordening.

Op 16 december jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier en hier voor de besluiten en hier voor de verordening en hier voor de uitvoeringsverordening.

Op 12 december jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier voor het besluit en hier voor de uitvoeringsverordening.

Op 8 december jl. hebber er rectificaties plaatsgevonden betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren. Klik hier en hier voor de rectificaties van de besluiten en hier en hier voor de rectificaties van de verordeningen.

Op 3 december jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren. Klik hier voor het besluit en hier voor de verordening en hier voor de uitvoeringsverordening.

Mali

Op 12 december jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali. Klik hier voor het besluit en hier voor de uitvoeringsverordening.

Iran

Op 12 december jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran. Klik hier voor het uitvoeringsbesluit en hier voor de uitvoeringsverordening.

Democratische Volksrepubliek Korea

Op 12 december jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea. Klik hier voor het besluit en hier voor de uitvoeringsverordening.

Democratische Republiek Congo

Op 8 december jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in de Democratische Republiek Congo. Klik hier voor het besluit en hier voor het uitvoeringsbesluit.

Op 8 december jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende bepaalde specifieke beperkende maatregelen met het oog op de situatie in de Democratische Republiek Congo. Klik hier en hier voor de uitvoeringsverordeningen.

Op 5 december jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in de Democratische Republiek Congo. Klik hier voor het besluit.

Op 5 december jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende bepaalde specifieke beperkende maatregelen met het oog op de situatie in de Democratische Republiek Congo. Klik hier voor de verordening.

Ernstige schending van de mensenrechten

Op 5 december jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten. Klik hier voor het besluit en hier voor de uitvoeringsverordening.

Wat DNB instellingen moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is (bijvoorbeeld op uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
 • Indien deze verordening van toepassing is, pas de geboden en verboden in de verordening direct toe.
 • Als de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vindt, dan moet u dit direct melden aan DNB. U kunt voor het indienen van de sanctiemelding gebruikmaken van het Digitaal Loket Toezicht (DLT).
 • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
 • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij DNB.

Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Als u vragen heeft, stel deze aan de juiste instantie. Nadere informatie hierover vindt u op Open Boek Toezicht.

Wat AFM instellingen moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is. Bijvoorbeeld op uw cliënten, de wederpartij bij een financiële transactie of product of de financiële diensten die u verleent.
 • Als deze verordening van toepassing is, pas dan de geboden en verboden in de verordening direct toe.
 • Meld de ‘hit’ direct door het formulier in te vullen en te sturen aan de AFM via meldingsanctiewet@afm.nl. Lees de instructies op de website van de AFM.
 • Wanneer de AFM u vragen stelt naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze dan direct. Ga ook na of de ‘hit’ kan worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij de AFM.

Ontdek gerelateerde artikelen