Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB & AFM Sanctiealert - Stand van zaken juni 2023

Sanctiebericht

DNB & de AFM informeren u graag over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 1 juni 2023 tot en met 30 juni 2023. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake de Iran, Oekraïne, de Krim en Sebastopol, Democratische Republiek Congo, Somalië, ISIS (Da’esh) en Al Qaida, Syrië, ernstige schendingen van de mensenrechten en sanctieregeling terrorisme 2007-II.

Gepubliceerd: 03 juli 2023

Haven Rotterdam

Iran

Op 26 juni jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran. Klik hier voor de uitvoeringsbesluit en hier voor de uitvoeringsverordening.

Op 29 juni jl. heeft er een rectificatie plaatsgevonden betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran. Klik hier voor de rectificatie.

Oekraïne

Op 23 juni jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren. Klik hier voor de verordening en hier voor het besluit.

Op 23 juni jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier voor de verordening, hier voor de uitvoeringsverordening en hier het besluit.

Op 5 juni jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier voor de verordening en hier voor het besluit.

Op 1 juni jl. hebben twee rectificaties plaatsgevonden betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier en hier voor de rectificaties.

De Krim en Sebastopol

Op 19 juni jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol. Klik hier voor het besluit.

Democratische Republiek Congo

Op 19 juni jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende bepaalde specifieke beperkende maatregelen met het oog op de situatie in de Democratische Republiek Congo. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het uitvoeringsbesluit.

Somalië

Op 12 juni jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het uitvoeringsbesluit.

ISIS (Da’esh) en Al Qaida

Op 9 juni jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da’esh) en Al Qaida. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Op 8 juni jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da’esh) en Al Qaida. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Op 8 juni jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

Syrië

Op 8 juni jl. heeft een rectificatie plaatsgevonden betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië. Klik hier voor de rectificatie.

Ernstige schendingen van de mensenrechten

Op 5 juni jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten. Klik hier voor het besluit en hier voor de uitvoeringsverordening.

Sanctieregeling terrorisme 2007-II

Op 5 juni jl. hebben er twee wijzigingen plaatsgevonden betreffende sanctieregeling terrorisme 2007-II. Het besluit van 12 oktober 2016, nr. MinBuZa-2016.683317, tot aanwijzing van de heer Saad Chakir, geboren op 19 januari 1989 te Rotterdam, als persoon op wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is, wordt ingetrokken. Klik hier voor het besluit. Het besluit van 12 oktober 2016, nr. MinBuZa-2016.683491, tot aanwijzing van de heer Houssaine Zahaf, geboren op 26 december 1988 te Rotterdam, als persoon op wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is, wordt ingetrokken. Klik hier voor het besluit.

Wat DNB-instellingen moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is (bijvoorbeeld op uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
 • Indien deze verordening van toepassing is, pas de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen en voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld. Voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Als de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vindt, dan moet u dit direct melden aan DNB. U kunt voor het indienen van de sanctiemelding gebruikmaken van Mijn DNB, dienst Toezicht aanvragen.
 • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
 • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij DNB.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Als u vragen heeft, stel deze aan de juiste instantie. Nadere informatie hierover vindt u op Open Boek Toezicht.

Wat AFM-instellingen moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is. Bijvoorbeeld op uw cliënten, de wederpartij bij een financiële transactie of product of de financiële diensten die u verleent.
 • Als deze verordening van toepassing is, pas dan de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen, voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld en voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Meld de ‘hit’ direct door het formulier in te vullen en te sturen aan de AFM via meldingsanctiewet@afm.nl. Lees de instructies op de website van de AFM.
 • Wanneer de AFM u vragen stelt naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze dan direct. Ga ook na of de ‘hit’ kan worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland. Denk daarbij ook aan de bepaling in artikel 2 van het Besluit melding transacties financiering terrorisme.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij de AFM.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Ontdek gerelateerde artikelen