Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB & AFM Sanctiealert - Stand van zaken november 2023

Sanctiebericht

DNB & de AFM informeren u graag over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 1 november 2023 tot en met 30 november 2023. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake de Sanctieregeling terrorisme 2007-II, Turkije in het oostelijk deel van de Middellandse Zee, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Libië, Venezuela, de Democratische Volksrepubliek Korea, Haïti, sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da‘esh) en Al Qa‘ida en besluiten van de Raad betreffende beperkende maatregelen om er bepalingen inzake humanitaire uitzonderingen in op te nemen.

Gepubliceerd: 01 december 2023

Haven Rotterdam

Sanctieregeling terrorisme 2007-II

Op 3 november jl. hebben er wijzigingen plaatsgevonden betreffende de Sanctieregeling terrorisme 2007-II. Het besluit van 9 januari 2020 tot aanwijzing van de heer Redouan Akdim, geboren op 31 januari 1987, te Naarden, als persoon op wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is, wordt ingetrokken. Klik hier voor het besluit.

Het besluit van 20 juli 2017 tot aanwijzing van mevrouw Nikki Caroline Sari, geboren op 14 september 1984, te Berkel en Rodenrijs, als persoon op wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is, wordt ingetrokken. Klik hier voor het besluit.

Het besluit van 2 november 2017 tot aanwijzing van mevrouw Amber Charlaine Klijn, geboren op 15 augustus 1995, te Dordrecht, als persoon op wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is, wordt ingetrokken. Klik hier voor het besluit.

Het besluit van 18 juli 2016 tot aanwijzing van de heer Youssef Chatrioui, geboren op 21 januari 1987, te Amsterdam, als persoon op wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is, wordt ingetrokken. Klik hier voor het besluit.

Het besluit van 20 juli 2017 tot aanwijzing van mevrouw Ilham Borjani, geboren op 3 mei 1994, te Gouda, als persoon op wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is, wordt ingetrokken. Klik hier voor het besluit.

Turkije in het oostelijk deel van de Middellandse Zee

Op 9 november jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van ongeoorloofde booractiviteiten van Turkije in het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Klik hier voor de verordening en hier voor het besluit. 

Centraal-Afrikaanse Republiek

Op 9 november jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Klik hier voor de verordening en hier voor het besluit. 

Libië

Op 9 november jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië. Klik hier en hier voor de uitvoeringsverordeningen en hier en hier voor de uitvoeringsbesluiten. 

Venezuela

Op 10 november jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit. 

Democratische Volksrepubliek Korea

Op 13 november jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

Haïti

Op 13 november jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Haïti. Kik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

Sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da‘esh) en Al Qa‘ida

Op 22 november jl. is het sanctieregime gewijzigd tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da‘esh) en Al Qa‘ida. Klik hier voor de uitvoeringsverordening. 

Besluiten van de Raad betreffende beperkende maatregelen om er bepalingen inzake humanitaire uitzonderingen in op te nemen

Op 27 november jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende bepaalde besluiten van de Raad betreffende beperkende maatregelen om er bepalingen inzake humanitaire uitzonderingen in op te nemen. Klik hier voor de verordening en hier voor het besluit. 

Wat instellingen onder DNB-toezicht moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is (bijvoorbeeld op uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
 • Indien deze verordening van toepassing is, pas de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen en voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld. Voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Als de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vindt, dan moet u dit direct melden aan DNB. U kunt voor het indienen van de sanctiemelding gebruikmaken van Mijn DNB, dienst Toezicht aanvragen.
 • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
 • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij DNB.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Als u vragen heeft, stel deze aan de juiste instantie. Nadere informatie hierover vindt u op Open Boek Toezicht.

Wat instellingen onder AFM-toezicht moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is. Bijvoorbeeld op uw cliënten, de wederpartij bij een financiële transactie of product of de financiële diensten die u verleent.
 • Als deze verordening van toepassing is, pas dan de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen, voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld en voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Meld de ‘hit’ direct door het formulier in te vullen en te sturen aan de AFM via meldingsanctiewet@afm.nl. Lees de instructies op de website van de AFM.
 • Wanneer de AFM u vragen stelt naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze dan direct. Ga ook na of de ‘hit’ kan worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland. Denk daarbij ook aan de bepaling in artikel 2 van het Besluit melding transacties financiering terrorisme.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij de AFM.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Ontdek gerelateerde artikelen