Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Datakwaliteit prudentiële rapportages

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 11 oktober 2022

Man aan bureau kijkend naar laptop

DNB constateert dat er veel fouten worden gemaakt in de prudentiële rapportages die worden ingediend. DNB roept daarom alle beleggingsondernemingen en beheerders op om aanvullende maatregelen te nemen om de kwaliteit van de ingediende rapportages te garanderen.

DNB beschouwt data als een cruciaal middel voor goed en efficiënt toezicht. Datagedreven toezicht vormt daarom steeds meer het uitgangspunt voor DNB. De kwaliteit van de prudentiële rapportages is voor DNB zeer belangrijk voor de uitoefening van haar taak als prudentiële toezichthouder. Zie voor meer informatie de Visie op toezicht 2021-2024 (dnb.nl).

Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s hebben daarom op grond van artikel 3:72 Wft de verplichting om correct en tijdig te voldoen aan de rapportageverplichting. Uit recente controles van de prudentiële rapportages blijkt dat deze veelvuldig onjuist worden ingevuld. Zo ontbreken er vaak gegevens die wel ingevuld dienen te worden op een bepaalde sheet. Het komt ook vaak voor dat bepaalde sheets helemaal niet worden ingevuld, terwijl dat wel moet. Daarnaast blijken ook de ingevulde gegevens vaak niet te kloppen. Dit geldt zowel voor de IFREP als de FINREP. DNB roept daarom alle beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s op om de noodzakelijke maatregelen te nemen om de datakwaliteit te garanderen. DNB zal de komende tijd nadrukkelijk extra aandacht besteden aan de datakwaliteit.