Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Diversiteitbeleid bij banken

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 03 maart 2022

France, Paris, La Defense district

In 2022 zal de EBA onderzoek doen naar het diversiteitsbeleid bij banken.

Alle Nederlandse banken moeten een diversiteitbeleid hebben voor het bestuur en het orgaan belast met toezicht. Deze verplichting volgt uit artikel 3:8 lid 3 Wft en artikel 91 lid 10 CRD en is verder toegelicht in de EBA-ESMA Joint Suitability Guidelines (102-108).

Uit onderzoek van de EBA uit 2018 is gebleken dat destijds slechts 44% van de Nederlandse banken voldeed aan deze verplichting. Dit was onder het gemiddelde van Europese banken van 58%.

In 2022 zal de EBA opnieuw aan een representatieve selectie Europese banken vragen inzicht te geven in hun diversiteitsbeleid en de daarmee bereikte resultaten. Dit gebeurt met de Diversity Benchmark. De laatste keer dat dit gebeurde, in 2018, is deze uitvraag via DNB uitgezet onder 25 Nederlandse banken en wij verwachten dat dit ook deze keer het geval zal zijn. EBA werkt echter nog aan details van de benchmark. Als deze finaal zijn, zullen wij via deze nieuwsbrief nadere informatie delen.

Ontdek gerelateerde artikelen