Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB handhaaft de Contracyclische Kapitaalbuffer (CCyB) op 1 procent – December 2022

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 19 december 2022

DNB houdt - net als in oktober 2022 - de Contracyclische Kapitaalbuffer (CCyB) ongewijzigd op 1%. Dit betekent dat banken met leningen in Nederland per 25 mei 2023 moeten voldoen aan deze eis. DNB monitort het risicobeeld nauwlettend en is bereid om de buffer aan te passen indien het risicobeeld daar aanleiding tot geeft.

De CCyB is bedoeld om de weerbaarheid van banken te vergroten op het moment dat cyclische systeemrisico’s zich opbouwen, en om de buffer los te laten zodra risico’s materialiseren. Hierdoor krijgen banken in slechte tijden extra ruimte om verliezen op te vangen en kunnen zij de kredietverlening aan bedrijven en consumenten blijven ondersteunen. Dit kan de directe impact van een crisis op de reële economie beperken. De CCyB is van toepassing op binnenlandse blootstellingen en heeft een verplichte reciprociteit tot en met 2,5%. Ook buitenlandse banken met uitzettingen in Nederland, moeten dus per 25 mei 2023 kapitaal aanhouden vanwege de 1% Nederlandse CCyB.

Conform DNB haar raamwerk ter vaststelling van de CCyB, streeft DNB een 2% CCyB na in een standaard risico-omgeving. Dit behelst een situatie waarin cyclische systeemrisico's noch bijzonder hoog noch bijzonder laag zijn. Hiermee wil DNB meer recht doen aan de inherente onzekerheid die gepaard gaat met het meten van (cyclische) systeemrisico's. DNB bepaalt de hoogte van de CCyB op basis van een gevarieerde set van indicatoren (waaronder de credit gap in Grafiek 1), die de fase van cyclische systeemrisico’s aangeeft en afzet tegen een structurele trend (Tabel 1).

De indicatoren schetsen een aanvankelijk vlot en krachtig economisch herstel uit de coronacrisis, maar dit beeld is gekanteld door de oorlog in Oekraïne en de stijging van de energieprijzen. Zo is de inflatie verder opgelopen, is het consumenten- en producentenvertrouwen gedaald en vallen ook de groeiverwachtingen lager uit. Financiële instellingen zijn echter nog steeds voldoende weerbaar en de stijgende rentes dragen op dit moment bij aan een hogere winstgevendheid bij banken. Op de huizenmarkt zijn de eerste tekenen van afkoeling waarneembaar, maar blijven nominale prijsdalingen vooralsnog beperkt. Alles bij elkaar, bevinden cyclische systeemrisico’s zich op dit moment op een normaal tot verhoogd niveau.

Tegen deze achtergrond besluit DNB om de verhoging van de CCyB te handhaven en de opbouw van de CCyB naar 1% per 25 mei 2023 voort te blijven zetten. De CCyB draagt bij aan het in stand houden van de weerbaarheid van het financiële systeem in het licht van de huidige onzekerheden. De opbouw van de 1% CCyB in Nederland is een eerste stap richting de 2% die DNB wil handhaven in een standaard risico-omgeving. DNB zal het risicobeeld nauwlettend monitoren en is bereid om de buffer aan te passen indien het risicobeeld daar aanleiding tot geeft.

Grafiek 1: De credit gap voor Nederland en de bijbehorende buffer guide*

2022-12-19 De credit gap voor Nederland en de bijbehorende buffer guide

*Gebaseerd op cijferreeks van 1960 K1 t/m 2022 K2. De trend is berekend op basis van een HP-filter. Bron: CBS, DNB.

Tabel 1: Kernindicatoren CCyB-raamwerk*

Kernindicatoren CCyB-raamwerk

* Een toelichting en onderbouwing op de set aan indicatoren is terug te vinden in DNB haar CCyB raamwerk (zie hier). Bron: BIS, CBS, DNB, ECB, Refinitiv.

Ontdek gerelateerde artikelen