Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

FATF waarschuwingslijsten – update maart 2022

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 14 maart 2022

De FATF heeft de volgende twee documenten gepubliceerd waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

 1. High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – Maart 2022
 2. Jurisdictions under Increased Monitoring – Maart 2022

De ‘jurisdictions under increased monitoring’ laten zien tekortkomingen serieus te willen aanpakken. Andere landen laten minder vooruitgang zien, met name de door de FATF in de 'Call for Action' genoemde hoogrisicolanden (Noord Korea, Iran).

Iran

In februari 2020 heeft FATF een hernieuwde oproep tot tegenmaatregelen tegen Iran doen uitgaan, omdat het land onvoldoende stappen zet om de ernstige tekortkomingen in haar AML/CFT regime aan te pakken. Tijdens de plenaire vergadering van oktober 2021 heeft de FATF bevestigd dat deze oproep tot tegenmaatregelen uit februari 2020 onverkort geldig is. De FATF blijft met name ernstige zorgen houden over het risico op terrorismefinanciering dat uitgaat van Iran en de dreiging die hiervan uitgaat op het internationale financiële stelsel.

Tegen deze achtergrond wijzen DNB en het Ministerie van Financiën instellingen op het aanhoudende belang van verscherpte maatregelen ten aanzien van transacties en zakelijke relaties gerelateerd aan Iran. Hierbij kan op basis van de aanbevelingen van de FATF gedacht worden aan het ex-ante verzamelen van aanvullende informatie over het doel en de beoogde aard van de transacties of zakelijke relaties en het verrichten van verscherpte monitoring door het verhogen van het aantal controles op transacties en zakelijke relaties en het selecteren van transactiepatronen die verder onderzocht worden.

Daarnaast wijzen DNB en het Ministerie van Financiën op het onverkorte belang om ongebruikelijke transacties met Iran onverwijld te melden bij FIU-Nederland. Bij de beoordeling of er sprake is van een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve meldindicator, dienen instellingen onder andere rekening te houden met geografische risicofactoren. Hieronder valt ook de betrokkenheid bij de transactie van partijen uit landen die worden aangemerkt als landen zonder effectieve AML/CFT systemen, zoals Iran.

Noord-Korea

De FATF blijft bezorgd over de serieuze tekortkomingen van Noord-Korea in zijn aanpak van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering en de serieuze bedreigingen die hiervan uitgaan op de integriteit van het internationale financiële stelsel. De FATF houdt ook ernstige zorgen ten aanzien van de dreiging die uitgaat van Noord-Korea’s nucleaire proliferatie en proliferatiefinanciering. DNB en het Ministerie van Financiën wijzen erop dat verscherpte maatregelen ten aanzien van relaties met ingezetenen van Noord-Korea en het uitvoeren van transacties van/naar dit land nodig zijn, ook met oog op de beperkende maatregelen als gevolg van de VN en EU sanctiemaatregelen.

Jurisdictions under Increased Monitoring

Het document ‘Jurisdictions under Increased Monitoring’ bevat een lijst met landen, die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem, maar die wél gecommitteerd zijn om deze tekortkomingen aan te pakken. Deze lijst bestaat uit de volgende landen:

 • Albanië
 • Barbados
 • Burkina Faso
 • Cambodja
 • Fillipijnen
 • Haïti
 • Jamaica
 • Jemen
 • Jordanië
 • Kaaimaneilanden
 • Mali
 • Malta
 • Marokko
 • Myanmar
 • Nicaragua
 • Oeganda
 • Pakistan
 • Panama
 • Senegal
 • Syrië
 • Turkije
 • Verenigde Arabische Emiraten
 • Zuid-Soedan

Van financiële instellingen wordt verwacht dat zij in het kader van de te nemen AML/CFT maatregelen ten aanzien van deze landen de specifieke omstandigheden in acht nemen.