Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Frauderapportage op basis van PSD2 vervalt

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 20 juni 2022

Man achter zijn laptop

Met ingang van 30 juni 2022 hoeven betaaldienstverleners niet langer fraudestatistieken aan te leveren op basis van de PSD2-Richtlijn. Deze statistieken worden voortaan gecombineerd in één uitvraag met de fraudestatistieken op basis van de “Payments Regulation”. 

Sinds 1 januari 2022 dienen betaaldienstverleners fraudestatistieken over betalingen aan te leveren uit hoofde van zowel de richtlijn betaaldiensten (“PSD2”) als de Verordening (EU) 2020/2011 (“Payments Regulation”). Om de rapportagelast bij ondertoezichtstaande instellingen te beperken, vraagt DNB voortaan beide statistieken in één gecombineerde uitvraag uit.

Concreet houdt dit in dat betaaldienstverleners per 30 juni 2022 enkel statistische informatie met betrekking tot betalingen en betaalsystemen hoeven te verstrekken zoals dit is vastgelegd in de Payments Regulation. Deze rapportageverplichting vindt u zoals u gewend bent in het Digitaal Loket Rapportages. De rapportage op basis van PSD2 zal niet langer zichtbaar zijn in het Digitaal Loket Rapportages.  

DNB kan in de toekomst alsnog besluiten dat betaaldienstverleners separaat fraudestatistieken uit hoofde van PSD2 dienen aan te leveren, bijvoorbeeld als veranderingen in EBA richtsnoeren GL-2018-05 behorend bij PSD2 dit noodzakelijk maken.

Mocht u vragen hebben over dit nieuwsbericht, dan kunt u contact opnemen met infobetaalinstelling@dnb.nl. Heeft u specifieke vragen over de betalingsverkeerstatistieken, neem dan contact op met monrap@dnb.nl.