Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Integriteitsonderzoek naar snel groeiende betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 25 augustus 2022

Betalen via QR code

In het derde kwartaal van 2022 starten wij een onderzoek naar beheersing van de integriteitsrisico’s bij betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen (EGI’s) die in de afgelopen jaren een snelle groei hebben doorgemaakt.

Het onderzoek richt zich enerzijds op de groei van de instelling en anderzijds op de vraag of met de groei ook sprake is van toegenomen integriteitsrisico’s. In het bijzonder zal daarbij worden gekeken op welke wijze een snel groeiende betaalinstelling/ EGI voldoet aan de verplichtingen onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Bij het selecteren van instellingen voor dit onderzoek wordt onder meer gekeken naar percentuele groei in transactievolume en/of in aantal merchants. De geselecteerde instellingen ontvangen van ons een vragenlijst waarin we op basis van informatie uit de IRAP nadere vragen stellen over de groei en beheersing van integriteitsrisico’s. Uit de ontvangen informatie zullen enkele instellingen worden geselecteerd voor een verdiepend onderzoek. Naar verwachting zullen de verdiepende onderzoeken in de eerste helft van 2023 worden afgerond.