Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Invullen vragenlijst overlap uitvragen AFM en DNB

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 14 juli 2022

iPad in handen

Ervaart u overlap in de uitvragen en rapportages van AFM en DNB? Meld het ons. Wij hebben een vragenlijst hierover beschikbaar gesteld om mogelijke doublures te inventariseren.

De AFM en DNB onderzoeken of in en welke omvang overlap bestaat in de informatie die zij opvragen bij instellingen onder toezicht. Dit mede naar aanleiding van signalen uit de sector. Om dubbel werk te voorkomen willen wij graag inventariseren waar instellingen overlap ervaren.

Het punt van de overlap in de uitvragen kwam ook naar voren in de evaluatie van de AFM en DNB als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) in 2021.

Wij vragen daarom alle instellingen onder toezicht van AFM en DNB die onnodige overlap ervaren in uitvragen door de AFM en DNB om de volgende korte vragenlijst in te vullen: Inventarisatie voor overlap in uitgevraagde informatie tussen DNB en de AFM (escb.eu).

Bent u betrokken bij uitvragen van DNB en/of AFM, dan nodigen we u van harte uit om de survey in te vullen voor 15 september. Voor vragen kunt u contact opnemen met: iforum@dnb.nl

 

iForum
Dit onderzoek is een initiatief van het iForum. In het iForum ontmoeten toezicht en sector elkaar om technologische ontwikkelingen en digitalisering in een open setting te bespreken. Het iForum besteedt ook aandacht aan de (digitale) interactie tussen toezicht en instelling en kijkt waar deze verbeterd kan worden.