Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Late rapportages

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 05 juli 2022

Vrouw achter laptop

DNB merkt steeds vaker dat toezichtrapportages niet tijdig worden ingediend. In dit nieuwsbericht wordt ingegaan op de verplichting om tijdig aan DNB te rapporteren.

Tijdige indiening van toezichtrapportages is essentieel om de toezichthoudende taak van DNB adequaat uit te kunnen oefenen.

Indien rapportages niet tijdig worden ingediend door een onder toezicht staande instelling zal DNB overgaan tot handhaving. Om handhaving te voorkomen wijst DNB u middels onderstaande tabel nogmaals op de wettelijk gestelde deadlines voor de FINREP- en de IFREP. Voor meer informatie omtrent het handhavingsbeleid tijdige indiening rapportage, zie de beleidsregel.

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Frequentie: per kwartaal (Q) /halfjaar (H)

Q1

12 mei

Q2 / H1

11 augustus

Q3

11 november

Q4 / H2

11 februari

Indien de datum valt op een officiële feestdag, zaterdag of zondag; de eerstvolgende werkdag.