Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Nieuwe beleidsinvulling opties en discreties CRD en CRR

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 09 december 2022

DNB Toorop

Op 8 december is de gewijzigde Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR in werking getreden. In deze regeling heeft DNB vastgelegd hoe zij omgaat met opties en discreties voortvloeiend uit de Richtlijn kapitaalvereisten (CRD) en de Verordening kapitaalvereisten (CRR) die zich lenen voor een generieke toepassing. 

Consultatie

Een concept van de Wijzigingsregeling is afgelopen zomer publiek geconsulteerd. In deze consultatie is ook aangekondigd dat DNB ten aanzien van de nieuwe opties en discreties die een instellingsspecifieke benadering vergen, de aangepaste ECB Guide on options and discretions available in Union law toepast.

Aanleiding

De aanleiding voor de nieuwe DNB beleidsinvulling is de gewijzigde regelgeving (de CRD5, CRR2 en LCR DR Amending Act) waardoor nieuwe opties en discreties zijn geïntroduceerd. Een reactie op de ontvangen consultatiereacties en een toelichting op het DNB beleid ten aanzien van CRD en CRR opties en discreties zijn te vinden op Open Boek Toezicht. Indien u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw account toezichthouder.

Ontdek gerelateerde artikelen