Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Partijen voortvarend van start met gerichte risicogebaseerde witwasaanpak

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 23 november 2022

Ronde Tafel

De Nederlandsche Bank (DNB) en de banken zijn voortvarend aan de slag gegaan met het uitwerken van een aantal onderwerpen om te komen tot een meer een gerichte risicogebaseerde aanpak van witwassen. Onlangs zijn de betrokken partijen bij elkaar gekomen om een serie van rondetafelgesprekken af te trappen. Daarbij sloten ook de AFM en het ministerie van Financiën aan.

Van herstel naar balans

De gesprekken vloeien voort uit de studie ‘Van herstel naar balans’ van DNB. Daarin wordt een meer risicogebaseerde benadering van de witwasmaatregelen bepleit bij de inspanningen van banken om financieel-economische criminaliteit te voorkomen. Een dergelijke benadering is meer gericht en vermindert ook de ongewenste neveneffecten van de poortwachtersrol van banken en andere financiële instellingen, zoals het onnodig weigeren of uitsluiten (‘de-risking’) van klanten van het betalingsverkeer.

Knelpunten in kaart

Tijdens de eerste bijeenkomst op 9 november zijn de belangrijkste knelpunten in kaart gebracht. Deze betreffen onder andere het periodieke cliëntenonderzoek, het belang van de UBO-verklaring, het verscherpt onderzoek in verband met hoog risicolanden, risico’s ten aanzien van PEPs, de betekenis van negatief nieuws en vastgoed. De betrokken partijen streven ernaar in het voorjaar de eerste uitkomsten te presenteren.

Ronde tafels

Inmiddels hebben ook de eerste rondetafelgesprekken plaatsgevonden met sectoren die de grootste hinder ondervinden van de witwasmaatregelen. Binnenkort zullen ook rondetafels starten waarin gesproken wordt over de inzet van innovatieve middelen zoals machine learning in de strijd tegen financieel economische criminaliteit.

Ontdek gerelateerde artikelen