Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitvraag periodieke rapportage voor trustkantoren

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 11 april 2022

Jaarlijkse rapportage trustkantoren

Zoals ieder jaar, vragen wij trustkantoren om een rapportage die wij gebruiken in ons toezicht. Dit jaar bestaat de rapportage uit twee formulieren.

Het eerste formulier is het integriteitsrisicorapportage-formulier (hierna: IRAP formulier). Het IRAP formulier heette voorheen het Instelling Specifieke Informatie formulier, ook wel bekend als het ISI formulier.

Het tweede formulier is het Governance, Gedrag & Cultuur en Risicomanagement formulier (hierna: GGC RM formulier).

Beide formulieren en de bijbehorende aankondigingsbrief hebben wij onlangs beschikbaar gesteld op onze website. De aankondigingsbrief hebben wij overigens ook al per post verstuurd naar alle trustkantoren. Wij verzoeken ieder trustkantoor uiterlijk op 9 juni 2022 een volledig en juist ingevuld IRAP formulier en GGC RM formulier bij ons in te dienen.

De formulieren zien onder meer op de organisatie en de cliënten van het trustkantoor in het kalenderjaar 2021 en naar de stand per 31 december 2021. Ze vormen een belangrijke bron voor ons om te komen tot een risicoprofiel per trustkantoor en voor onze analyse van de risicobeheersing in de sector. Op basis van de risicoprofielen en de sectoranalyses voeren wij op risicogebaseerde wijze ons integriteitstoezicht uit. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de integriteitsrisico’s van een trustkantoor is het van belang dat de trustkantoren tijdig feitelijk juiste en volledige data bij ons aanleveren. Wij zullen hier nadrukkelijk op toezien en trustkantoren aanspreken wanneer zij nalaten de formulieren op een tijdige en correcte wijze in te dienen.

Ontdek gerelateerde artikelen