Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitvragen in het kader van het toezicht

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 11 oktober 2022

Typen op laptop

De recente uitvraag van DNB in het kader van de beheersing van het liquiditeitsrisico was de eerste uitvraag in verband met de implementatie van de SREP richtsnoeren en de nieuwe toezichtmethodologie van DNB (ATM). Hierbij bedankt DNB de instellingen die de beantwoording van de uitvraag tijdig hebben ingediend.

In het kader van de gezamenlijke implementatie door de AFM en DNB van de SREP richtsnoeren van de Europese Bankenautoriteit en de Europese Autoriteit voor effecten en markten, en de nieuwe toezichtmethodologie van DNB (ATM), wordt meer gewerkt met uitvragen om de actuele stand van zaken van de in de uitvraag opgenomen risicogebieden in kaart te brengen. Instellingen kunnen daarom de komende tijd vaker een uitvraag van de toezichthouders verwachten. De recente uitvraag in het kader van de beheersing van het liquiditeitsrisico was de eerste uitvraag in dit verband. Indien er meer bekend is over de planning van deze uitvragen, wordt u daarover geïnformeerd. In samenwerking met de brancheverenigingen zal DNB feedback ophalen op de uitvraag in het kader van de beheersing van het liquiditeitsrisico.