Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vernieuwde toezichtmethodologie

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 05 juli 2022

Accounttoezicht

Sinds 2021 hanteert DNB een vernieuwde toezichtsaanpak die vanaf medio 2022 ook voor beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen wordt toegepast. DNB zal op basis van de rapportages en vragenlijsten meer risicogebaseerd toezicht gaan houden.

Deze toezichtaanpak is meer dan voorheen risicogebaseerd en datagedreven. Het toezicht van DNB wordt daarmee dynamischer. Met de nieuwe toezichtaanpak wil DNB sneller kunnen inspelen op ontwikkelingen in het risicoprofiel van de instellingen.

Om dit te realiseren zal DNB op basis van rapportages en vragenlijsten het risiconiveau en de risicobeheersing van instellingen in kaart brengen voor de risicogebieden die binnen haar toezichtsmandaat vallen. DNB zal in de rest van 2022 een aantal vragenlijsten sturen om de risicobeheersing van specifieke risicocomponenten in kaart te brengen. Hiervan is de uitvraag inzake liquiditeitsrisicobeheersing de eerste.

Meer informatie is te vinden in de Brochure ATM (dnb.nl).