Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Berekening K-COH en K-DTF

Nieuwsbericht toezicht

De Europese Bankenautoriteit heeft een Q&A gepubliceerd inzake de berekening van K-COH. Deze Q&A is ook relevant voor de berekening van K-DTF. Instellingen dienen K-COH en K-DTF in vervolg op de berekening op juiste wijze te rapporteren.

Gepubliceerd: 10 oktober 2023

Bedrijvenpark van boven gefotografeerd

Berekening verduidelijkt

Beleggingsondernemingen die niet kwalificeren als een ‘kleine en niet-verweven beleggingsonderneming’ hebben een eigenvermogensvereiste dat onder andere is opgebouwd uit de K-factoren uit de investment firm directive (IFR). Voor de berekening van K-COH (verwerkte orders van cliënten) en K-DTF (dagelijkse transactiestroom) is er recent een Q&A gepubliceerd op de website van de Europese Bankenautoriteit die de betrokken tijdsperiode voor de berekening van de K-factor COH verduidelijkt. Deze Q&A heeft ook betrekking op de berekening van de K-factor DTF.

Conform artikel 20 van de IFR dient COH voor K-COH berekend te worden als het voortschrijdende gemiddelde van het totale dagelijks verwerkte orders van cliënten, gemeten over elke werkdag van de zes voorafgaande maanden met uitzondering van de drie meest recente maanden. K-COH wordt volgens artikel 20 van de IFR berekend op de eerste werkdag van de desbetreffende maand. Dit betekent dat bijvoorbeeld op 30 juni van een jaar, rekening gehouden moet worden met de K-COH zoals berekend op 1 juni. En dus niet met de K-COH zoals berekend op 1 juli.

Wat wij op dit moment veelal zien is dat bijvoorbeeld bij het tweede kwartaalrapport van 2023 met referentiedatum 30 juni bij K-COH gekeken wordt naar de dagelijkse gemiddelden van de maanden maart, februari, januari, december, november en oktober. Met de verwachting dat juni, mei en april de drie meest recente maanden zijn die uitgezonderd moeten worden. Dit is niet correct.

Twee voorbeelden

De juiste berekening kijkt naar de drie meest recente maanden vanaf de eerste werkdag van de referentiemaand in de berekening van K-COH. In het voorbeeld van een tweede kwartaalrapport van 2023 met als referentiedatum 30 juni 2023 (dus de berekening van K-COH op 1 juni 2023) worden de volgende periodes niet meegenomen:

  • 1 mei 2023 – 31 mei 2023 (maandgemiddelde van COH berekend op de eerste werkdag in juni 2023)
  • 1 april 2023 – 30 april 2023 (maandgemiddelde van COH berekend op de eerste werkdag in mei 2023)
  • 1 maart 2023 – 31 maart 2023 (maandgemiddelde COH berekend op de eerste werkdag in april 2023).

De volgende periodes worden dus wel meegenomen:

  • 1 februari 2023 – 28 februari 2023 (maandgemiddelde van COH berekend op de eerste werkdag in maart 2023)
  • 1 januari 2023 – 31 januari 2023 (maandgemiddelde van COH berekend op de eerste werkdag in februari 2023)
  • 1 december 2022 – 31 december 2022 (maandgemiddelde COH berekend op de eerste werkdag in januari 2023).

Vanaf derde kwartaal 2023 verwerkt

De bovenstaande uitleg met betrekking tot artikel 20 van de IFR voor K-COH geldt ook voor artikel 33 van de IFR voor K-DTF. De methodiek voor de uitzondering van de drie meest recente maanden en het dagelijks gemiddelde van het handelsvolume van die resterende zes voorafgaande maanden is identiek. K-DTF dient immers berekend te worden over de negen voorafgaande maanden, met uitzondering van de drie meest recente maanden.

Instellingen moeten dit ook correct rapporteren op de IFREP-tabbladen I06.07, I06.08, I06.12 & I06.13. DNB verwacht in ieder geval dat dit correct gerapporteerd wordt over het derde kwartaal van 2023.