Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB publiceert aanpak voor de beheersing van klimaat- en milieurisico’s voor financiële-marktinfrastructuren

Nieuwsbericht toezicht

De good practices voor Nederlandse financiële-marktinfrastructuren (FMI’s) geven niet-bindende richtlijnen voor de wijze waarop een FMI haar processen en procedures kan inrichten om klimaat- en milieurisico’s te beheersen.

Gepubliceerd: 16 oktober 2023

Elektrische auto staat in een weiland met windmolens.

Doel van de good practices

FMI’s zijn onder meer centrale tegenpartijen, centrale effectenbewaarinstellingen, betalingssystemen en effectenafwikkelsystemen. De good practices kunnen als basis dienen voor een interne en externe dialoog met het ecosysteem waarvan FMI’s deel uitmaken en zullen als input dienen voor de toezichtsdialoog tussen Nederlandse FMI’s en DNB.

Relevantie van de beheersing van klimaat- en milieurisico’s

Deze good practices hebben betrekking op klimaat- en milieurisico’s, dat wil zeggen de financiële en niet-financiële risico’s die kunnen voortvloeien uit de blootstelling van een FMI aan de gevolgen van klimaatverandering en aantasting van het milieu. Klimaat- en milieurisico’s kunnen worden veroorzaakt door zowel fysieke risicofactoren als transitierisicofactoren. Fysieke en transitierisicofactoren kunnen leiden tot financiële of niet-financiële risico’s voor financiële instellingen, zoals markt- en reputatierisico’s. Deze factoren kunnen ook impact hebben op de economie en daarmee doorwerken in het financiële systeem. De mate waarin klimaat- en milieurisicofactoren van invloed zijn op een instelling kan per sector verschillen en is daarnaast afhankelijk van het bedrijfsmodel van de instelling.

Context van de good practices voor FMI’s

De good practices voor FMI’s zijn opgesteld op basis van de Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI) van de Bank for International Settlements, na overleg met Nederlandse FMI’s en vertegenwoordigers van het Nederlandse FMI-ecosysteem. DNB publiceerde al eerder de Gids voor de beheersing van klimaat- en milieurisico’s, gericht op verzekeraars, pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen, beleggingsondernemingen en -instellingen, alsmede elektronischgeld- en betaalinstellingen. Deze good practices zijn bedoeld om de lacune waarmee FMI’s worden geconfronteerd op te vullen vanuit het perspectief van de centrale bank als toezichthouder op FMI’s en als katalysator voor het bevorderen van solide risicobeheersing binnen de hele sector.

Hoe de principles kunnen worden ingezet

Het doel is niet om extra principles te creëren, maar om op basis van de PFMI richtlijnen en inspiratie te bieden aan het bestuur van FMI’s voor de omgang met klimaat- en milieurisico’s in de breedste zin van het woord. Daarvoor worden in kaders in de tekst voorbeelden gegeven. Het staat FMI’s vrij om voor een andere benadering te kiezen, zolang zij voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. DNB moedigt FMI’s aan om proactief te reageren op klimaat- en milieurisico’sWij gaan daarbij verder dan wat nodig is vanuit het oogpunt van risicobeheer en moedigen FMI’s dan ook aan om met innovatieve producten en diensten bij te dragen aan de transitie naar een duurzame economie en hun eigen ecologische voetafdruk te verkleinen.

Good Practices voor financiëlemarktinfrastructuren (FMI’s)

2,2MB PDF
Download Good Practices voor financiëlemarktinfrastructuren (FMI’s)