Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Kosten toezicht, resolutie en DGS

Nieuwsbericht toezicht

Binnenkort zal DNB de facturen voor de kosten van toezicht, resolutie en het depositogarantiestelsel (DGS) versturen. De tarieven zijn gestegen ten opzichte van 2022.

Gepubliceerd: 19 september 2023

Mensen in de rij bij geldmaten.

Op 9 juni 2023 publiceerde het ministerie van Financiën de Regeling bekostiging financieel toezicht 2023. In deze Regeling zijn onder meer de tarieven vastgesteld voor het toezicht op én resolutie van banken, alsmede de uitvoeringskosten voor DGS.

Kosten toezicht

Het totaal te heffen bedrag neemt met 6% toe vanwege een gestegen begroting en een minder gunstig exploitatieresultaat.

Tabel waarin het verschil weergeven wordt tussen 2022 en 2023 op gebied van gestegen begroting en een minder gunstig exploitatieresultaat van banken.

Het te heffen bedrag voor doorlopend toezicht wordt geheven via een basisbedrag en daarboven op een variabel tarief gebaseerd op de minimum omvang van het toetsingsvermogen, afkomstig uit de ingediende jaarstaten. Dit variabele tarief bestaat uit een viertal schijven met een degressief tariefverloop op basis van een vaste verhouding tussen de tarieven. De totale som van de minimum omvang toetsingsvermogen is enigszins afgenomen.

Het basisbedrag, dat al jaren vaststond op € 35.000, is verhoogd naar € 45.000. Deze verhoging komt grofweg overeen met de stijging van de consumentenprijsindex van de afgelopen 10 jaar. De variabele tarieven zijn zeer minimaal verhoogd (ca. 0,15%). De verhogingen zijn nodig omdat het te heffen bedrag 6% hoger ligt.

Een tabel met daarin de tarieven voor banken in 2022 en 2023.

Tarieven per EUR 1 mln Minimum omvang toetsingsvermogen (8% van TREA).

Kosten Nationale Resolutieautoriteit

Naast de heffing voor de doorlopende toezichtkosten worden ook de kosten van de nationale resolutieautoriteit in rekening gebracht. Deze tarieven nemen ondanks een daling van de begroting toe. Dit wordt veroorzaakt door een minder gunstig exploitatieresultaat over het voorgaande jaar.

Een tabel met daarin het verschil weergeven tussen 2022 en 2023 op het gebied van kosten resolutie banken.

Het te heffen bedrag wordt geheven via een basisbedrag en daarboven op een variabel tarief gebaseerd op de Total assets ultimo 2022, afkomstig uit de ingediende jaarstaten.

Het basisbedrag blijft ongewijzigd op € 500. Het variabele tarief neemt toe van € 3,66 tot € 4,02

Depositogarantiestelsel

Het door te berekenen bedrag met betrekking tot de kosten van het DGS neemt met 40% toe. Dit komt door een gestegen begroting, maar vooral door een minder gunstig exploitatieresultaat in verband met de uitvoeringskosten voor het DGS voor ATB.

Een tabel met de kosten van het DGS, weergeven wordt het verschil tussen 2022 en 2023.

Het te heffen bedrag wordt geheven via een basisbedrag en daarboven op een variabel tarief gebaseerd op de gemiddelde deposito’s in 2022, afkomstig uit de ingediende kwartaalrapportages. Het basisbedrag is voor 2023, onveranderd, vastgesteld op € 500. Het variabele tarief bestaat uit een drietal schijven met een licht degressief verloop. De variabele tarieven worden met ca. 39% verhoogd.

Voor 2023 gelden de volgende tarieven:

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.
Tarieven per EUR 1 mln gegarandeerde deposito’s.

Omvang gegarandeerde deposito's

Tarieven 2023

Tarieven 2022

Schijf 1: < 1 mld

              19,43

                  14,02

Schijf 2: 1 -< 10 mld

              15,54

                  11,21

Schijf 3: ≥ 10 mld

              11,66

                    8,41

Ontdek gerelateerde artikelen