Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Meldingsprocedure EMIR clearingverplichting

Nieuwsbericht toezicht

Sinds 16 augustus 2012 geldt voor pensioenfondsen een vrijstelling op de verplichting uit de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) om derivaten centraal te clearen. De vrijstelling zal per 18 juni 2023 komen te vervallen. Dit betekent dat vanaf 19 juni 2023 pensioenfondsen onder de clearingverplichting vallen

Gepubliceerd: 14 juni 2023

DNB Toorop entree

We informeren u middels dit nieuwsbericht over deze opkomende wijziging en de meldingsprocedure zodra een fonds onder de EMIR clearingverplichting komt te vallen.

Clearingverplichting

De huidige uitzonderingspositie beschreven in EMIR artikel 89 stelt pensioenfondsen vrij van de in EMIR artikel 4 beschreven clearingverplichting. Na afloop van de vrijstelling op 18 juni 2023, dienen ook pensioenfondsen aan de vereisten van artikel 4 en 4a te voldoen.

Alle tegenpartijen van een derivatencontract zijn verplicht om al hun OTC-derivaten centraal te clearen als voldaan wordt aan beide voorwaarden beschreven in EMIR artikel 4 lid 1 sub (a) en (b):

  • De transactie is gesloten met een tegenpartij die volgens EMIR onder de clearingverplichting valt:
  • Het derivatencontract is ingegaan na ingangsdatum van de clearing-verplichting

Tegenpartijen hebben onder artikel 4a de mogelijkheid om elk jaar hun geaggregeerde gemiddelde derivatenpositie aan het einde van de maand over de laatste 12 maanden te berekenen. Als een tegenpartij deze berekening niet uitvoert of wanneer de derivatenpositie één van de door ESMA vastgestelde drempelwaardes per derivatencategorie overschrijdt valt de tegenpartij onder de centrale clearingverplichting voor alle derivaten die vallen onder de clearingverplichting.

Een tegenpartij met een geaggregeerde gemiddelde derivatenpositie lager dan de drempelwaardes per derivatencategorie, zal deze berekening elke 12 maanden opnieuw moeten maken.

Als een pensioenfonds haar positie niet berekent of als het resultaat van die berekening één van de door ESMA drempelwaardes overschrijdt, valt het pensioenfonds onder de clearingverplichting. 

Meldingsplicht & procedure

Een in Nederland gevestigd pensioenfonds is per 19 juni 2023 verplicht direct melding te maken bij ESMA en DNB zodra het onder de EMIR clearingverplichting valt of niet langer onder de verplichting valt.

Deze melding kunt u doen bij DNB door het invullen van de declaratie en de notificatie tabel in het clearing threshold notification formulier en deze via Mijn DNB, Overige aanvragen en meldingen in te dienen. Het is hierbij van belang dat u zowel de declaratie als de notificatie tabel volledig invult en tevens de structuur en het format van het formulier niet wijzigt. Formulieren die niet volledig zijn of in een andere structuur/format worden aangeleverd worden niet in behandeling genomen. DNB beoordeeld de volledigheid na ontvangst van de melding.

Na het maken van deze melding heeft een fonds maximaal 4 maanden de tijd om alle OTC-derivaten die onder de verplichting vallen ook daadwerkelijk centraal te clearen.

Een tegenpartij die reeds onder de clearingverplichting valt kan, als het kan aantonen geen van de clearingdrempels meer te raken melding doen bij DNB dat zij niet meer onder de EMIR clearingverplichting valt. Deze melding doet de tegenpartij via dezelfde route en middels hetzelfde formulier als hierboven toegelicht.

Ontdek gerelateerde artikelen