Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Ook collectieve waardeoverdrachten van verzekeraars en PPI’s nu digitaal te melden

Nieuwsbericht toezicht

Vanaf 9 oktober melden levensverzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI's) voorgenomen collectieve waardeoverdrachten (CWO’s) via Mijn DNB. Na de digitalisering van andere typen CWO’s wordt nu ook het meldingsproces voor verzekeraars en PPI’s eenvoudiger en wordt de interne behandeling efficiënter en overzichtelijker.

Gepubliceerd: 10 oktober 2023

Persoon tekent grafiek

Wat betekent dit voor u?

U kunt nu eenvoudig nieuwe meldingen van voorgenomen CWO’s opstarten, ingediende meldingen inzien en lopende aanvragen stopzetten. Daarbij kunt u een CWO eenvoudiger melden dan voorheen, doordat u met filterende vragen alleen de informatie hoeft aan te leveren die relevant is voor de specifieke voorgenomen CWO. Ook communiceert u over de voorgenomen CWO via Mijn DNB. Zo heeft u alle informatie over de melding overzichtelijk bij elkaar.

Het meldingsformulier kent een aantal inhoudelijke wijzigingen vanwege het optimaliseren van processen. Zo moeten alle meldende partijen verklaren dat zij geen persoonsgegevens aanleveren en moeten PPI’s aangeven hoe zij omgaan met de modelovereenkomst opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Ook wordt van PPI’s verwacht dat zij een verklaring van solvabiliteit van de ontvangende partij opvragen en bij het meldingsformulier opnemen.

Interne digitalisering

Naast het nieuwe meldingsformulier is ook de interne behandeling van meldingen verder gedigitaliseerd. Zo wordt de informatie uit ingediende meldingen automatisch uitgelezen en samengevat voorafgaand aan het beoordelingsproces. Hiermee wordt de beoordeling niet alleen overzichtelijker, maar kunnen uw meldingen ook efficiënter worden afgehandeld.

Alleen melden via Mijn DNB

Verzekeraars en PPI’s kunnen voorgenomen CWO’s niet langer per mail melden. Alleen meldingen via het nieuwe meldingsformulier in de Mijn DNB-omgeving kunnen in behandeling genomen worden.