Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Reciprocering van de Duitse systeemrisicobuffer

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 24 januari 2023

Reciprocering Van De Duitse Systeemrisicobuffer

In overeenstemming met de aanbeveling van het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB) heeft DNB besloten tot het reciproceren van het percentage van 2% voor de geactiveerde systeemrisicobuffer (systemic risk buffer – SyRB) voor alle blootstellingen (zowel retail als non-retail) met betrekking tot natuurlijke en rechtspersonen die gedekt zijn door niet-zakelijk onroerend goed gelegen in Duitsland.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2023.

Achtergrond van de toepassing

Het ESRB heeft aanbevolen de macroprudentiële maatregel van de Duitse financiële toezichthouder, de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), te reciproceren (wederkerig te verklaren).[1] DNB heeft als uitgangspunt dat zij macroprudentiële maatregelen van andere lidstaten in principe erkent en toepast (i.e. reciproceert) als het ESRB dit aanbeveelt. Met dit besluit volgt DNB deze aanbeveling op om zo grensoverschrijdende effecten zoals ‘weglekken’ en regelgevingsarbitrage te voorkomen.

Toelichting van de maatregel

De maatregel bestaat uit een systeemrisicobuffer van 2% voor alle blootstellingen (zowel retail als niet-retail) met betrekking tot natuurlijke en rechtspersonen die gedekt zijn door niet-zakelijk onroerend goed gelegen in Duitsland. De maatregel is van toepassing op: (i) instellingen die gebruikmaken van de interneratingbenadering (IRB) voor het berekenen van hun risicogewogen posten voor blootstellingen die gedekt zijn door niet-zakelijk onroerend goed gelegen in Duitsland, en (ii) instellingen die gebruikmaken van de standaardbenadering (SA) voor het berekenen van hun risicogewogen posten voor blootstellingen die geheel en volledig gedekt zijn door niet-zakelijk onroerend goed gelegen in Duitsland als bedoeld in artikel 125, tweede lid, van de CRR.

Met dit besluit erkent DNB de door de BaFin vastgestelde maatregel en wordt het door de BaFin vastgestelde systeemrisicobufferpercentage van toepassing op instellingen in Nederland die relevante blootstellingen, zoals hierboven beschreven, zijn aangegaan via grensoverschrijdende dienstverlenging in Duitsland dan wel via in Duitsland gevestigde bijkantoren.

Er geldt een instellingsspecifieke drempel van €10 miljard. Dit betekent dat het in dit besluit vastgestelde systeemrisicobufferpercentage uitsluitend van toepassing is op instellingen in Nederland met meer dan €10 miljard aan blootstellingen met betrekking tot natuurlijke en rechtspersonen die gedekt zijn door niet-zakelijk onroerend goed in Duitsland.

DNB heeft het voornemen tot het nemen van het onderhavige besluit van 29 augustus tot en met 1 oktober 2022 openbaar geconsulteerd op de website van DNB. Hierop zijn geen reacties ontvangen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de Notificatie van de Duitse maatregel en de Aanbeveling van het ESRB van 2 juni 2022.

 

[1] Zie voor meer informatie over de betreffende maatregel: https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/esrb.notification20220614_SRB_DE~e8826aca88.eng.pdf?5a253d18590f510d07934f8e53936d12. De aanbeveling van het ESRB om deze te reciproceren is hier beschikbaar: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022Y0727(01)&from=EN.

Ontdek gerelateerde artikelen