Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS - Indexatie-AMvB blijft langer, tot 1 januari 2024 van kracht

Nieuwsbericht toezicht

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 11 juli 2023 de factsheet over de tijdelijke regeling voor toeslagverlening in 2023 (‘indexatie-AMvB’) aangepast op haar Open Boek Toezicht.

Gepubliceerd: 13 juli 2023

Oudere dame met telefoon

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft besloten de bestaande tijdelijke regeling voor toeslagverlening op een later tijdstip te laten vervallen, namelijk per 1 januari 2024. Op basis van de indexatie-AMvB kunnen pensioenfondsen, als ze daartoe besluiten, onder voorwaarden afwijken van de bestaande regels van de toekomstbestendige toeslagverlening vooruitlopend op de transitie naar de Wtp.

De verlenging van de indexatie-AMvB leidt ertoe dat pensioenfondsen, indien zij dat nodig hebben, meer tijd wordt gegeven om de overbruggingsplannen vorm te geven en gebruikt kunnen maken van de indexatie-AMvB.

Bij gebruik van deze tijdelijke regeling kan het gaan om toeslagverlening in 2023 of 2024, bepalend is dat het besluit over de toeslagverlening vóór 1 januari 2024 wordt genomen.

De factsheet gaat in op de voorwaarden die in de regelgeving zijn verbonden aan het gebruik van de tijdelijke regeling. DNB kan in het kader van het toezicht op deze regelgeving fondsen verzoeken informatie aan te leveren ter onderbouwing van de naleving van de in regelgeving gestelde eisen. Een terugkoppeling over de besluitvorming rondom verruimde toeslagmogelijkheden onder toepassing van de Indexatie-AMvB van afgelopen jaar is te raadplegen via de volgende link.

Overbruggingsplan 2023

Pensioenfondsen die in 2023 gebruik willen maken van de regels die gelden in het transitie-ftk, kunnen daartoe uiterlijk per 1 september 2023 een overbruggingsplan indienen. De rapportage-set Overbruggingsplan 2023 wordt ingediend via Mijn DNB en is te vinden in de Downloads Overbruggingsplan 2023.

Zie ook hier voor een eerder nieuwsbericht met een verwijzing naar onderdelen van de rapportage-set overbruggingsplan 2023. Zie verder hier voor de DNB beleidsuitingen met betrekking tot het overbruggingsplan.

Ontdek gerelateerde artikelen