Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS – Platform pensioentransitie van start

Nieuwsbericht toezicht

Op 27 juni vond de eerste bijeenkomst van het Platform pensioentransitie plaats bij de AFM. Het periodiek overleg tussen de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars, zes geselecteerde pensioenuitvoerders, AFM en DNB is daarmee officieel van start. Er werden drie concrete toezichtscasussen besproken.

Gepubliceerd: 13 juli 2023

Pensioentransitie

Het doel van het platform is het tijdig signaleren en bespreken van sectorbrede aandachtspunten en dilemma’s in de pensioentransitie. In deze eerste bijeenkomst werd gesproken over de mogelijkheden voor partiële beoordeling van invaarbesluiten door DNB, tussentijds overleg met de AFM over communicatieplannen en de wijze waarop werkgevers in transitieplannen moeten omgaan met gesloten fondsen. Het volledige verslag van de bijeenkomst vindt u hier.

De onderwerpen werden in een open en constructieve dialoog besproken en leiden tot concrete opvolging. Op deze manier draagt het platform bij aan het realiseren van een succesvolle transitie naar het nieuwe stelsel. Doordat de brancheorganisaties de onderwerpen in overleg met de leden opstellen, kunnen ook uitvoerders die niet direct bij het platform betrokken zijn onderwerpen aandragen.

Een volgend platform staat gepland voor 3 oktober en zal plaatsvinden bij DNB onder voorzitterschap van Else Bos.

Verslag Platform pensioentransitie

6,9MB PPTX
Download Verslag Platform pensioentransitie