Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De AFM houdt actief toezicht op pensioenfondsen tijdens de transitie. Via het Transitiebulletin blijft u op de hoogte (meld u hier aan).

TRANSITIENIEUWS - Presentatie DNB over datakwaliteit

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 24 april 2023

Pensioentransitie

Op 9 maart jl. organiseerde de Pensioenfederatie een masterclass over datakwaliteit.  Jacco Jacobs (afdelingshoofd Expertisecentrum Operationele en IT-risico’s) gaf daarbij een presentatie over de rol van DNB bij dit onderwerp.

De belangrijkste punten die Jacco naar voren bracht zijn:

  • DNB vindt het Kader datakwaliteit van de Pensioenfederatie een heel goed initiatief van de sector
  • DNB zal bij de beoordeling van een implementatieplan ook expliciet kijken naar de beheersing van de datakwaliteit. De datakwaliteit heeft namelijk veel impact op de hoogte van de individuele pensioenvermogens
  • Het is belangrijk dat een pensioenuitvoerder blijft schakelen met de pensioenuitvoeringsorganisatie. Immers, de pensioenuitvoeringsorganisatie moet de data-analyses en de eventuele herstelwerkzaamheden kunnen uitvoeren
  • Het is goed dat sleutelfunctiehouders bij het proces om de datakwaliteit vast te stellen dan wel te verbeteren worden betrokken. DNB hecht eraan dat de betrokkenheid van de sleutelfunctiehouders in de stukken (die door pensioenuitvoerders aan DNB ter beoordeling voorgelegd gaan worden) aantoonbaar is vastgelegd
  • DNB zal deze maand een good practice over datakwaliteit consulteren bij de pensioensector.

Presentatie DNB bij Masterclass Pensioenfederatie d.d. 9 maart 2023

254KB PDF
Download Presentatie DNB bij Masterclass Pensioenfederatie d.d. 9 maart 2023