Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS – Sectorbeeld WTP-transitie: later invaren en minder gebruik transitie-ftk

Nieuwsbericht toezicht

Begin oktober hebben DNB en de AFM de vierde WTP-monitoringsvragenlijst verstuurd aan pensioenfondsen en individuele APF-kringen. In totaal hebben 141 pensioenfondsen en 38 APF-kringen de vragenlijst ingevuld. Het algemene beeld uit deze uitvraag is dat de invaardatum ten opzichte van de vorige uitvraag naar achteren verschuift, maar de piek in 2026 blijft liggen. Een grote meerderheid kiest voor een SPR-regeling. Het verwachte gebruik van het transitie-ftk is ten opzichte van de vorige uitvraag sterk gedaald. Tot slot verwacht bijna een vijfde van de respondenten te gaan liquideren.

Gepubliceerd: 18 december 2023

Technisch overleg

Doel van de uitvraag

Met de uitvraag krijgt DNB inzicht in de voorbereidingen van pensioenfondsen op de WTP-transitie. DNB gebruikt de inzichten voor het bepalen van algemene en fondsspecifieke toezichtactiviteiten. Nieuw in deze uitvraag is dat algemeen pensioenfondsen de vragenlijst per kring hebben ingevuld. U kunt de vragenlijst vinden in het nieuwsbericht TRANSITIENIEUWS – Vierde uitvraag over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel (dnb.nl).

Merendeel gaat invaren, beoogde invaardatum schuift naar achter

Bijna driekwart (73%) van de pensioenfondsen en APF-kringen verwacht in te varen naar de nieuwe pensioenregeling. Ruim een kwart (27%) van de pensioenfondsen verwacht niet in te varen naar de nieuwe pensioenregeling. 

Verwacht u te gaan invaren?

Verwacht u te gaan invaren?

 De beoogde invaardatum van de invarende fondsen/kringen schuift naar achteren. Ten opzichte van de vorige uitvraag kiezen minder fondsen/kringen voor invaren in 2025 en juist meer voor invaren in 2027 en 2028. Het grootste deel van de invarende fondsen/kringen verwacht in 2026 in te varen. Dit is hetzelfde beeld als in de vorige uitvraag. Voor een deel kan het verschil met de vorige uitkomst verklaard worden doordat in de vierde WTP-monitoringsvragenlijst ook de individuele APF-kringen zijn meegenomen.

Uit de vierde WTP-monitoringsvragenlijst blijkt dat 130 pensioenfondsen en APF-kringen verwachten in te varen. Hiervan hebben 121 fondsen/kringen een beoogde invaardatum opgegeven. Negen fondsen/kringen weten de beoogde invaardatum nog niet. Er zijn geen fondsen/kringen die in 2024 verwachten in te varen. In 2025 verwachten 25 fondsen/kringen in te varen. De piek ligt in 2026 met 72 fondsen/kringen. In 2027 en 2028 verwachten respectievelijk 21 en 3 fondsen/kringen in te varen.

Uit de derde WTP-monitoringsvragenlijst (medio februari 2023) bleek dat van de 101 pensioenfondsen, die toen voornemens waren om in te varen, er 2 pensioenfondsen in 2024 verwachten in te varen, 33 in 2025, 59 in 2026 en 7 in 2027. In de derde WTP-monitoringsvragenlijst werden de APF-kringen nog niet apart uitgevraagd.

Verwachte moment van invaren

Verwachte moment van invaren

Meerderheid sociale partners kiest voor SPR

Van de pensioenfondsen en APF-kringen die een WTP-regeling gaan uitvoeren (140), verwachting ongeveer twee-derde (63%) dat sociale partners / de beroepsvereniging kiezen voor een solidaire premieregeling. Bijna een kwart (23%) verwacht de flexibele premieregeling. De rest weet het nog niet (12%) of verwacht beide contracten (2%).

Verwachte nieuwe regeling

Verwachte nieuwe regeling

Bijna één op vijf gaat liquideren

Bijna 20% van de pensioenfondsen en APF-kringen geeft aan te willen liquideren. Van deze fondsen/kringen verwachten meer dan de helft van (59%) vóór de transitie te zullen liquideren. Een kleiner deel (41%) doet dat naar verwachting na invaardatum. Hiernaast geeft nog 12% van de fondsen/kringen aan dat zij liquidatie overwegen.

Verwacht u te gaan liquideren?

Verwacht u te gaan liquideren?

Gedaald gebruik transitie-FTK

Uit de antwoorden blijkt dat slechts 14% van de pensioenfondsen en APF-kringen gebruik wil maken van het transitie-FTK. Dit is minder dan in de derde WTP-monitoringsuitvraag werd aangegeven (31%). Een mogelijk verklaring is dat de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft besloten de bestaande tijdelijke regeling voor toeslagverlening (indexatie-AMvB) te verlengen. Zie ook TRANSITIENIEUWS - Indexatie-AMvB blijft langer, tot 1 januari 2024 van kracht (dnb.nl).

Verwacht u gebruik te maken van het transitie-FTK?

Verwacht u gebruik te maken van het transitie-FTK?