Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS – Tweede bijeenkomst Platform pensioentransitie gehouden

Nieuwsbericht toezicht

Op 3 oktober werd de tweede bijeenkomst van het Platform pensioentransitie gehouden bij DNB. Wederom werden drie concrete toezichtcasussen besproken die waren ingebracht door de brancheorganisaties. De onderwerpen waren de vertaling van het risicopreferenties naar een risicohouding, de vormgeving van een collectieve uitkeringsfase in de solidaire premieregeling en een effectieve en evenwichtige invulling van de solidariteitsreserve. Hieronder vindt u een link naar het verslag.

Gepubliceerd: 17 oktober 2023

Transitienieuws Toekomstbestendiger Pensioenstelsel

Het Platform pensioentransitie is een periodiek overleg tussen de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars, zes geselecteerde pensioenuitvoerders, AFM en DNB. Het doel van het platform is het tijdig signaleren en bespreken van sectorbrede aandachtspunten en dilemma’s in de pensioentransitie. Naast de genoemde casussen worden hiertoe ook actualiteiten uitgewisseld.

De onderwerpen worden in een open en constructieve dialoog besproken en leiden tot concrete opvolging. Op deze manier draagt het platform bij aan het realiseren van een succesvolle transitie naar het nieuwe stelsel. Doordat de brancheorganisaties de onderwerpen in overleg met de leden opstellen, kunnen ook uitvoerders die niet direct bij het platform betrokken zijn onderwerpen aandragen.

Een volgend platform staat gepland voor 20 december.

Verslag platform pensioentransitie - 3 oktober 2023

1,5MB PDF
Download Verslag platform pensioentransitie - 3 oktober 2023