Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitkomsten datacontrole pensioenfondsen

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 14 februari 2023

Uitkomsten datacontrole pensioenfondsen

Afgelopen jaar stuurden wij pensioenfondsen een vragenlijst over niet-financiële risico’s. Daaropvolgend hebben we een datacontrole onderzoek uitgevoerd. Graag delen wij een aantal conclusies naar aanleiding van ons datacontrole onderzoek.

Aanleiding onderzoek

Jaarlijks vullen pensioenfondsen de uitvraag SBA NFR - Integriteitstoezicht vragenlijst (IRAP) in. Deze uitvraag is voor DNB een belangrijke informatiebron om de integriteitsrisico’s van instellingen, de beheersmaatregelen die zij hebben doorgevoerd en potentiële thema’s in kaart te brengen. De kwaliteit van de door pensioenfondsen aangeleverde data is hiervoor van groot belang. Daarom heeft DNB een datacontrole onderzoek uitgevoerd bij een groep willekeurig geselecteerde pensioenfondsen.

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste vragen juist en volledig zijn beantwoord. Wel blijkt dat enkele vragen anders werden beantwoord dan bedoeld. Bij de controle van de opgegeven nevenfuncties ontbrak vaak of er naast een verklaring ook een additionele controle wordt uitgevoerd zoals een zoekopdracht op de website van de Kamer van Koophandel of via LinkedIn. En ook het woord ‘sanctiehit’ bleek op verschillende manieren geïnterpreteerd te worden. Er is sprake van een sanctiehit wanneer een relatie van de instelling daadwerkelijk op een sanctielijst staat. Bij een zogenaamde false positive is daar geen sprake van. Een false positive is dus geen sanctiehit. DNB zal de vragen die onduidelijkheid opleverden aanpassen.