Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitvragen beheersing marktrisico en kapitaalpositie

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 20 april 2023

Station Zuid-as schemering

De DNB-uitvragen naar de beheersing van marktrisico en kapitaalpositie worden in de week van 17 april 2023 beschikbaar gesteld aan beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen. Er geldt een reactietermijn van 6 weken.

De vragenlijst met betrekking tot de beheersing van marktrisico hoeft alleen ingevuld te worden door ondernemingen die een vergunning hebben om te handelen voor eigen rekening.

Deze uitvragen zijn een vervolg op eerdere uitvragen naar de beheersing van liquiditeits- en kredietrisico, waarmee DNB op efficiënte wijze invulling geeft aan haar toezicht zoals is vereist op grond van de EBA & ESMA SREP richtsnoeren. Bij de uitvragen is waar mogelijk rekening gehouden met de feedback die uit de sector is ontvangen naar aanleiding van de uitvraag naar de beheersing van kredietrisico. Zo hebben we de vragenlijsten zo kort mogelijk gehouden en repeterende vragen zo veel mogelijk vermeden. Ook is zoveel mogelijk een meer logische volgorde aan te houden voor de vragen.

Ontdek gerelateerde artikelen