Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wijzigingen in IRRBB-rapportages banken

Nieuwsbericht toezicht

Op het gebied van renterisico of Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) worden nieuwe rapportages geïntroduceerd voor significante instellingen (en enkele minder significante instellingen) in aanvulling op bestaande rapportages. Onder andere wordt voor significante instellingen in de context van de ECB short term exercise (STE) een rapportage gericht op IRRBB (minder gedetailleerd) en Credit Spread Risk in the Banking Book (CSRBB) opgenomen. Daarom heeft DNB besloten de uitvraag van de DNB-renterisicorapportage per december 2023 stop te zetten voor significante instellingen.

Gepubliceerd: 13 november 2023

Vergaderen met vier

Aanstaande rapportageverplichtingen IRRBB

Verschillende bestaande en nieuw te introduceren rapportages zullen aankomende tijd door significante instellingen moeten worden aangeleverd.

Per Q4 2023 zal de eenmalige EBA ad-hoc IRRBB-rapportage gelden voor instellingen die participeren in de reguliere QIS-exercitie. De ECB heeft daarnaast de scope van deze EBA ad-hoc uitvraag per december 2023 verruimd naar alle significante instellingen (op het hoogste niveau van consolidatie). Uiteindelijk wordt deze rapportage per Q3 2024 vervangen door de IRRBB rapportages zoals opgenomen in de aangepaste Implementing Technical Standards (ITS). Daarnaast zal de ECB via de STE CSRBB en IRRBB templates uitvragen per Q4 2023. Vanaf Q1 2024 wordt het IRRBB deel niet meer uitgevraagd. Als gevolg van deze rapportageverplichtingen is door DNB besloten per december 2023 de DNB-renterisicorapportage niet langer bij significante instellingen uit te vragen (zie ook tabel 1).

Tabel 1: IRRBB-rapportages en aanleverdata door significante instellingen (SI’s)

IRRBB-rapportages en aanleverdata door significante instellingen (SI’s)

Continuering renterisicorapportage kleine en middelgrote instellingen (LSI’s)

De ECB STE wordt niet uitgevraagd bij LSI’s en de EBA QIS-exercitie slechts bij enkele LSI’s. Daarom zal de DNB-renterisicorapportage de komende periodes nog worden uitgevraagd bij LSI’s. Vanaf november 2024 zal de EBA ITS ten aanzien van IRRBB de DNB renterisicorapportage vervangen. Zie in tabel 2 de relevante rapportages en tijdlijnen voor LSI’s.

Tabel 2: IRRBB-rapportages en aanleverdata door LSI’s

IRRBB-rapportages en aanleverdata door LSI’s

Ontdek gerelateerde artikelen