Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitvraag Rapportage Beleggerscompensatiestelsel (banken)

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 15 januari 2019

Door middel van dit bericht wordt u geïnformeerd over een nieuwe uitvraag met betrekking tot het Beleggerscompensatiestelsel.

Het Beleggerscompensatiestelsel (BCS) heeft als doel om personen en ‘kleine’ ondernemingen te compenseren indien een financiële onderneming die onder het BCS valt, niet in staat is te voldoen aan haar verplichtingen die verband houden met beleggingsdiensten. Onder het BCS zijn geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten, obligaties of derivaten) gedekt die toevertrouwd zijn aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming, beheerder van een beleggingsinstelling, beheerder van een icbe of financiële instelling. Het afgelopen jaar heeft DNB de instellingen die onder het beleggerscompensatiestelsel vallen, gevraagd om te rapporteren over de tegoeden die gedekt zijn door het BCS. Deze rapportage zal vanaf nu jaarlijks worden uitgevraagd. Hiermee verkrijgt DNB inzicht in het gedekte vermogen en de trends hierin. De eerstvolgende rapportage heeft betrekking op referentiedatum 31/12/2018. Indiening van het Excel-rapportagetemplate vindt plaats via DLR, de deadline voor inzending is 29 maart 2019.

Ontdek gerelateerde artikelen