Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vaststelling eerste wijzigingen beleidsregels en rapportagekader voor het depositogarantiestelsel

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 06 februari 2019

DNB heeft op 5 februari 2019 de wijzigingen van twee beleidsregels gepubliceerd die van belang zijn voor een tijdige uitkering door het depositogarantiestelsel (DGS). Ook is er een kleine aanpassing gedaan in het rapportagekader voor het DGS, die voor het eerst moet worden toegepast bij de rapportage per 30 september 2019. Hiermee is de eerste wijzigingsronde van de Regelgeving Depositogarantiestelsel afgerond. Deze wijzigingen zijn in het najaar van 2018 publiek geconsulteerd.

De wijzigingen en aanvullingen van de beleidsregels en het rapportagekader volgen uit vragen van banken, voortschrijdend inzicht gedurende de Individueel Klantbeeld-transitie en de wens van DNB om een aantal specifieke DGS-situaties verder te verduidelijken.

De DGS regelgeving bestaat uit de Beleidsregel Individueel Klantbeeld Wft 2017 (Beleidsregel IKB) en de Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering Depositogarantiestelsel en het rapportagekader op grond van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011. De regelgeving draagt bij aan de verkorting van de uitkeringstermijn onder het DGS naar zeven werkdagen.

Naast de publicatie van de wijzigingen in de Staatscourant op 5 februari 2019 vindt u op de DNB website een document dat inzicht biedt in de uitkomsten van de publieksconsultatie die eind 2018 plaatsvond. De praktische documenten, zoals het Handboek Gegevenslevering DGS en de Gegevensleveringsovereenkomst worden in overleg met de banken aangepast, zodat deze documenten aansluiten op de wijzigingen.

U vindt het document met een terugkoppeling op de consultatiereacties op: https://www.dnb.nl/resolutie/depositogarantiestelsel/individueel-klantbeeld/index.jsp

De publicaties in de Staatscourant zijn te vinden via: