Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wijzigingswet financiële markten 2022

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 31 mei 2021

Een boek over WFT wet op financieel toezicht die op een tafel ligt

De Wijzigingswet financiële markten 2022 bevat voorstellen voor het wijzigingen van een aantal wetten, waaronder de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). De belangrijkste wijzigingen voor betaal- en elektronisch geldinstellingen op een rijtje.

Rekening met afgescheiden vermogen

Het wordt mogelijk om als betaal- en elektronischgeldinstelling (hierna: betaalinstelling) een rekening met afgescheiden vermogen te openen. Hierdoor is het mogelijk om de geldmiddelen van klanten die een betaalinstelling onder zich houdt afgescheiden van het eigen vermogen aan te houden. Dit biedt in de toekomst een alternatief voor het veiligstellen van derdengelden via een Stichting Derdengelden.

Accountantscontrole financiële staten

De verplichte accountantscontrole op financiële staten zoals neergelegd in artikel 3:72, zevende lid, van de Wft zal ook van toepassing worden op betaalinstellingen. DNB heeft in de afgelopen jaren ervaren dat de financiële gegevens in de financiële staten van betaalinstellingen niet altijd betrouwbaar bleken. Daarom wordt er nu voor gekozen accountantscontrole op deze staten verplicht te stellen, zodat de betrouwbaarheid van de financiële gegevens wordt vergroot en DNB beter op die gegevens kan vertrouwen bij de uitoefening van haar prudentieel toezicht. Een groot deel van de instellingen levert al een jaarrekening inclusief accountantsverklaring aan DNB aan en kan hiermee blijven volstaan. Voor betaalinstellingen die enkel rekeninginformatiediensten verlenen zal deze verplichting niet gaan gelden.

De verwachte inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten is medio 2022. Zie voor meer informatie, zie link.

Ontdek gerelateerde artikelen