Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

24-6-2021 Registerdetailpagina

Coöperatieve Rabobank U.A.

 • Statutaire naam: Coöperatieve Rabobank U.A.
 • Handelsnaam: Coöperatieve Rabobank U.A., Rabobank Nederland, Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden, Rabobank, Rabobank International, Rabofacet, Robest Verzekeringen, Bizner Bank, Rabobank Alkmaar e.o., Rabobank Almere, Rabobank Amersfoort Eemland, Rabobank Amerstreek, Rabobank Amstel en Vecht, Rabobank Amsterdam, Rabobank Apeldoorn en omgeving, Rabobank Arnhem en Omstreken, Rabobank Assen en Noord-Drenthe, Rabobank Bollenstreek, Rabobank Breda, Rabobank Centraal Twente, Rabobank De Kempen, Rabobank De Langstraat, Rabobank De Zuidelijke Baronie, Rabobank Drachten Friesland Oost, Rabobank Drechtsteden, Rabobank Emmen-Coevorden, Rabobank Enschede-Haaksbergen, Rabobank Flevoland, Rabobank Gelderse Vallei, Rabobank Graafschap, Rabobank Groene Hart Noord, Rabobank Hart van Brabant, Rabobank Hart van De Meierij, Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland, Rabobank Het Haringvliet, Rabobank IJsseldelta, Rabobank Kop van Noord-Holland, Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen, Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland, Rabobank Leiden-Katwijk, Rabobank Maas en Waal, Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland, Rabobank Merwestroom, Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, Rabobank Noord en West Twente, Rabobank Noord Veluwe, Rabobank Noordenveld West Groningen, Rabobank Noord-Kennemerland, Rabobank Noordoost Friesland, Rabobank Noordoostpolder-Urk, Rabobank Oost Betuwe, Rabobank Oosterschelde, Rabobank Oss Bernheze, Rabobank Peel, Maas en Leudal, Rabobank Peelland Zuid, Rabobank Randmeren, Rabobank Regio Den Haag, Rabobank Regio Schiphol, Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde, Rabobank Rijk van Nijmegen, Rabobank Rijn en Veenstromen, Rabobank Rijssen-Enter, Rabobank Roermond-Echt, Rabobank Rotterdam, Rabobank Salland, Rabobank 's-Hertogenbosch en Omstreken, Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, Rabobank Stad en Midden Groningen, Rabobank Tilburg en Omstreken, Rabobank Twente Oost, Rabobank Uden Veghel, Rabobank Utrecht en omstreken, Rabobank Utrechtse Waarden e.o., Rabobank Vaart en Vechtstreek, Rabobank Vallei en Rijn, Rabobank Walcheren/Noord-Beveland, Rabobank Waterland en Omstreken, Rabobank Weerterland en Cranendonck, Rabobank West Betuwe, Rabobank West-Brabant Noord, Rabobank West-Friesland, Rabobank Westland, Rabobank Zaanstreek, Rabobank Zeeuws-Vlaanderen, Rabobank Zuid-Holland Midden, Rabobank Zuidwest-Brabant, Roparco, Rabobank Rijn en Heuvelrug, Rabobank Het Drentse Land, Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland, Rabo Eigen Steen, Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe, Rabohypotheekbank, Rabobank Altena-Bommelerwaard, Rabobank Hollandse IJssel, Rabobank Gooi en Vechtstreek, Rabobank Zuid-Hollandse EIlanden, Rabobank Zuid-Limburg Oost, Rabobank Groninger Land, Rabo Corporate Real Estate, Rabobank Regio Eindhoven, Rabobank Zuid-Limburg West, Rabobank Lek en Merwede, Rabobank Haarlem-IJmond, Rabo Assurantie Makelaardij, Rabobank Helmond Peel Noord, Rabobank Noord-Limburg, Rabobank Binnenvaartbanken, Rabobank Shipping, RaboDirect, Rabobank.be, Rabo Securities
 • Adres: Croeselaan 18
 • Postcode: 3521CB
 • Plaats: UTRECHT
 • Land: Nederland
 • KvK: 30046259
 • Relatienummer DNB: B0600
 • Type: Emittent effecten CSDB, Bank - CI

Toelichting

Per 1 januari 2016 zijn de voormalige centrale en lokale Rabobanken gefuseerd. De nieuwe vergunning is een voortzetting van de voormalige vergunningen aan de afzonderlijke centrale en lokale coöperatieve Rabobanken.

Contactgegevens

Vestigingsadres

 • Adres: Croeselaan 18
 • Plaats: UTRECHT
 • Land: Nederland

Postadres

 • Adres: Postbus 17100
 • Plaats: UTRECHT
 • Land: Nederland

Vergunningen

ArtikelActiviteitBegindatumEinddatumOnherroepelijkheidsdatum
2:13 lid 1 Uitoefenen van het bedrijf van bank01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden1-3-1972
02. Verstrekken van leningen1-3-1972
03. Leasing1-3-1972
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt1-3-1972
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 41-3-1972
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten1-3-1972
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)1-3-1972
07b. valuta's1-3-1972
07c. financiële futures en opties1-3-1972
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten1-3-1972
07e. effecten1-3-1972
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee1-3-1972
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden1-3-1972
10. Bemiddeling op de interbankmarkten1-3-1972
11. Vermogensbeheer en -advisering1-3-1972
12. Bewaarneming en beheer van effecten1-3-1972
13. Commerciële inlichtingen1-3-1972
14. Verhuur van safes1-3-1972
15. Uitgifte van elektronisch geld1-3-1972