Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

bunq B.V.

Nederlandse depositogarantie

Laatst bijgewerkt: 10 december 2023 02:02

 • Statutaire naam: bunq B.V.
 • Handelsnaam: bunq B.V., bunq.com, bunq
 • Statutaire zetel: AMSTERDAM, NEDERLAND
 • KvK: 54992060
 • LEI-code: 7245002ZUXNOEJ0QPZ44
 • Relatienummer DNB: R127999
 • Type: Bank - CI

Contactgegevens

Vestigingsadres

 • Adres: Naritaweg 131
 • Postcode: 1043BS
 • Plaats: AMSTERDAM
 • Land: Nederland

Vergunningen

ArtikelActiviteitBegindatumEinddatumOnherroepelijkheidsdatum
Art. 2:12, lid 1 Wft Vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van bank01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden17-9-2014
02. Verstrekken van leningen17-9-2014
03. Leasing17-9-2014
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt17-9-2014
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 417-9-2014
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten17-9-2014
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)17-9-2014
07b. valuta's17-9-2014
07c. financiële futures en opties17-9-2014
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten17-9-2014
07e. effecten17-9-2014
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee17-9-2014
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden17-9-2014
10. Bemiddeling op de interbankmarkten17-9-2014
11. Vermogensbeheer en -advisering17-9-2014
12. Bewaarneming en beheer van effecten17-9-2014
13. Commerciële inlichtingen17-9-2014
14. Verhuur van safes17-9-2014
15. Uitgifte van elektronisch geld17-9-2014