Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

BinckBank N.V.

Banken

Laatst bijgewerkt: 07 december 2023 02:00

 • Statutaire naam: BinckBank N.V.
 • Handelsnaam: BinckBank N.V., BinckBank, Binck, Effectenbank Binck, VEB Bottom-Line, Binck Fundcoach, Binck Forward, Binck Pensioen, Binck Comfort, Saxo Bank, Saxo Banque
 • Statutaire zetel: AMSTERDAM, NEDERLAND
 • KvK: 33162223
 • LEI-code: 7245006VSPI8FWN4DW03
 • Relatienummer DNB: B0341
 • Type: Emittent effecten CSDB, Bank - CI

Contactgegevens

Vestigingsadres

 • Adres: Barbara Strozzilaan 310
 • Postcode: 1083HN
 • Plaats: AMSTERDAM
 • Land: Nederland

Postadres

 • Adres: Postbus 75047
 • Postcode: 1070AA
 • Plaats: AMSTERDAM
 • Land: Nederland

EU paspoort (uit)

ArtikelActiviteitLand EERBegindatumEinddatum
Art. 2:108 Wft Bank met bijkantoor in EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenBELGIË14-10-2006
02. Verstrekken van leningenBELGIË14-10-2006
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktBELGIË14-10-2006
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenBELGIË14-10-2006
07b. valuta'sBELGIË14-10-2006
07c. financiële futures en optiesBELGIË14-10-2006
07e. effectenBELGIË14-10-2006
10. Bemiddeling op de interbankmarktenBELGIË14-10-2006
11. Vermogensbeheer en -adviseringBELGIË14-10-2006
12. Bewaarneming en beheer van effectenBELGIË14-10-2006
Art. 2:108 Wft Bank met bijkantoor in EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenFRANKRIJK3-5-2007
02. Verstrekken van leningenFRANKRIJK3-5-2007
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktFRANKRIJK3-5-2007
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)FRANKRIJK3-5-2007
07b. valuta'sFRANKRIJK3-5-2007
07c. financiële futures en optiesFRANKRIJK3-5-2007
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenFRANKRIJK3-5-2007
07e. effectenFRANKRIJK3-5-2007
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmeeFRANKRIJK3-5-2007
12. Bewaarneming en beheer van effectenFRANKRIJK3-5-2007
A1. Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten.FRANKRIJK1-1-2021
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenFRANKRIJK1-1-2021
Art. 2:110 Wft Bank die diensten verricht naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenBELGIË14-10-2006
02. Verstrekken van leningenBELGIË14-10-2006
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktBELGIË14-10-2006
07c. financiële futures en optiesBELGIË14-10-2006
07e. effectenBELGIË14-10-2006
10. Bemiddeling op de interbankmarktenBELGIË14-10-2006
11. Vermogensbeheer en -adviseringBELGIË14-10-2006
12. Bewaarneming en beheer van effectenBELGIË14-10-2006
Art. 2:110 Wft Bank die diensten verricht naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenDUITSLAND23-10-2006
02. Verstrekken van leningenDUITSLAND23-10-2006
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktDUITSLAND23-10-2006
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenDUITSLAND23-10-2006
07b. valuta'sDUITSLAND23-10-2006
07c. financiële futures en optiesDUITSLAND23-10-2006
07e. effectenDUITSLAND23-10-2006
10. Bemiddeling op de interbankmarktenDUITSLAND23-10-2006
11. Vermogensbeheer en -adviseringDUITSLAND23-10-2006
12. Bewaarneming en beheer van effectenDUITSLAND23-10-2006
Art. 2:110 Wft Bank die diensten verricht naar EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare geldenFRANKRIJK14-10-2006
02. Verstrekken van leningenFRANKRIJK14-10-2006
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne marktFRANKRIJK14-10-2006
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochtenFRANKRIJK14-10-2006
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)FRANKRIJK6-1-2011
07b. valuta'sFRANKRIJK14-10-2006
07c. financiële futures en optiesFRANKRIJK14-10-2006
07e. effectenFRANKRIJK14-10-2006
10. Bemiddeling op de interbankmarktenFRANKRIJK14-10-2006
11. Vermogensbeheer en -adviseringFRANKRIJK14-10-2006
12. Bewaarneming en beheer van effectenFRANKRIJK14-10-2006
Art. 2:110 Wft Bank die diensten verricht naar EER07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)LUXEMBURG19-2-2010
07b. valuta'sLUXEMBURG19-2-2010
07c. financiële futures en optiesLUXEMBURG19-2-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenLUXEMBURG19-2-2010
07e. effectenLUXEMBURG19-2-2010
Art. 2:110 Wft Bank die diensten verricht naar EER07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)OOSTENRIJK3-4-2017
07e. effectenOOSTENRIJK3-4-2017
11. Vermogensbeheer en -adviseringOOSTENRIJK3-4-2017
12. Bewaarneming en beheer van effectenOOSTENRIJK3-4-2017
A1. Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten.OOSTENRIJK3-4-2017
A2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliëntenOOSTENRIJK3-4-2017
A4. Vermogensbeheer.OOSTENRIJK3-4-2017
A5. Beleggingsadvies.OOSTENRIJK3-4-2017
B1. Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van clienten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheerOOSTENRIJK3-4-2017
Art. 2:110 Wft Bank die diensten verricht naar EER07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)PORTUGAL21-1-2010
07b. valuta'sPORTUGAL21-1-2010
07c. financiële futures en optiesPORTUGAL21-1-2010
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumentenPORTUGAL21-1-2010
07e. effectenPORTUGAL21-1-2010
11. Vermogensbeheer en -adviseringPORTUGAL1-10-2017
12. Bewaarneming en beheer van effectenPORTUGAL1-10-2017
13. Commerciële inlichtingenPORTUGAL23-6-2009
A4. Vermogensbeheer.PORTUGAL23-6-2009
B1. Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van clienten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheerPORTUGAL23-6-2009

Vergunningen

ArtikelActiviteitBegindatumEinddatumOnherroepelijkheidsdatum
Art. 2:13, lid 1 Wft Vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van bank01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden14-10-2006
02. Verstrekken van leningen14-10-2006
03. Leasing14-10-2006
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt14-10-2006
05. Uitgifte en beheer van andere betaalmiddelen (bijvoorbeeld reischeques en kredietbrieven) voor zover deze werkzaamheid niet wordt bestreken door punt 414-10-2006
06. Verlenen van garanties en stellen van borgtochten14-10-2006
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz)14-10-2006
07b. valuta's14-10-2006
07c. financiële futures en opties14-10-2006
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten14-10-2006
07e. effecten14-10-2006
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee14-10-2006
09. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden14-10-2006
10. Bemiddeling op de interbankmarkten14-10-2006
11. Vermogensbeheer en -advisering14-10-2006
12. Bewaarneming en beheer van effecten14-10-2006
13. Commerciële inlichtingen14-10-2006
14. Verhuur van safes14-10-2006
15. Uitgifte van elektronisch geld14-10-2006