Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Laatst bijgewerkt: 10 augustus 2022 12:00 Banken

Revolut Bank UAB

Banken

  • Statutaire naam: Revolut Bank UAB
  • Statutaire zetel: VILNIUS, LITOUWEN
  • LEI-code: 485100NUOK3CEDCUTW40
  • Relatienummer DNB: R183723
  • Type: Bank - CI
  • Toelichting Deze bank staat niet onder toezicht van DNB. Zij is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Contactgegevens

Vestigingsadres

  • Adres: Konstitucijos pr. 21B
  • Postcode: LT-08130
  • Plaats: VILNIUS
  • Land: Litouwen

EU paspoort (in)

ArtikelActiviteitBegindatum
2:18 Verrichten van diensten bank uit EER01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden9-7-2021
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt1-6-2022
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijn.1-6-2022
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbieder.1-6-2022
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrekt.1-6-2022
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumenten.1-6-2022
04g. Betalingsinitiatieservices1-6-2022
04h. Rekeninginformatieservices1-6-2022
15. Uitgifte van elektronisch geld1-6-2022