Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Revolut Bank UAB

Banken

Laatst bijgewerkt: 22 februari 2024 02:00

 • Statutaire naam: Revolut Bank UAB
 • Handelsnaam: Revolut Bank UAB, Revolut
 • Statutaire zetel: VILNIUS, LITOUWEN
 • KvK: 87231832
 • Relatienummer DNB: R183723
 • Type: Bank - CI, Bank - CI, Bank - CI
 • Toelichting Dit bijkantoor in Nederland staat uitsluitend onder integriteittoezicht van DNB. De bank is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel

Contactgegevens

Vestigingsadres

 • Adres: Barbara Strozzilaan 101
 • Postcode: 1083HN
 • Plaats: AMSTERDAM
 • Land: Nederland

EU paspoort (in)

Artikel Activiteit Begindatum
Art. 2:14 Wft Bijkantoor in NL van een bank uit EER 01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden 01-09-2022
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt 01-09-2022
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijn. 01-09-2022
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbieder. 01-09-2022
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrekt. 01-09-2022
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumenten. 01-09-2022
04g. Betalingsinitiatieservices 01-09-2022
04h. Rekeninginformatieservices 01-09-2022
15. Uitgifte van elektronisch geld 24-02-2023
Art. 2:18 Wft Bank uit EER die diensten verricht naar Nederland 01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden 09-07-2021
04. Betalingsdiensten, als omschreven in artikel 4, sub 3 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt 01-06-2022
04b. Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle Diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening op te nemen alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening vereist zijn. 01-06-2022
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbieder. 01-06-2022
04d. Uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrekt. 01-06-2022
04e. Uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumenten. 01-06-2022
04g. Betalingsinitiatieservices 01-06-2022
04h. Rekeninginformatieservices 01-06-2022
15. Uitgifte van elektronisch geld 01-06-2022