Statistiek

Samenwerking met het CBS

De Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werken vanaf 2017 nog intensiever samen aan de vergroting van de kwaliteit en consistentie van cijfers over de Nederlandse economie. De focus ligt daarbij op de betalingsbalans en de nationale rekeningen.

Lees meer over: Samenwerking met het CBS

e-Line Betalingsbalans

De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelijk voor het samenstellen van de Nederlandse betalingsbalans en het Nederlandse externe vermogen. Hiertoe worden periodiek gegevens verzameld bij door DNB geselecteerde groepen rapporteurs. Deze rubriek is ontworpen om die rapporteurs te ondersteunen bij hun rapportage voor de betalingsbalans, het externe vermogen en voor rapportages ten behoeve van andere statistieken, waaronder de sectorrekeningen van het CBS.

Lees meer over: e-Line Betalingsbalans

e-Line DNB

DNB heeft besloten 1 juli 2020 als datum te hanteren voor de beëndiging van e-Line DNB. Dit betekent dat het met ingang van deze datum niet meer mogelijk is om in te loggen op e-Line DNB en hier herrapportages in te sturen. Dit geldt ook voor de functionaliteit om reeds ingezonden rapportages te raadplegen en de zogenoemde archieffunctie. Dit houdt in dat u reeds ingezonden rapportages met ingang van deze datum niet meer kunt downloaden als pdf-bestand. Indien u deze bestanden wilt behouden dient u deze vóór de genoemde datum zelf te downloaden en op te slaan.

De werking van e-Line DNB zal 30 juni 2020 om 16:00 uur worden beëindigd. Wij verzoeken u dan niet meer ingelogd te zijn.

Lees meer over: e-Line DNB

Digitaal Loket Rapportages

DLR staat voor Digitaal Loket Rapportages. Via dit loket biedt DNB de webdienst “DNB rapportages” aan.
Het DLR is de vervanger van e-Line DNB. De komende tijd zullen er geleidelijk aan rapportages van e-Line DNB overgaan op het DLR.

Lees meer over: Digitaal Loket Rapportages