Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

18 oktober 2017 Toezicht Toezichtlabel Q&A Toezicht

Vraag:

Kan ik de waarde van mijn buitenlandse pensioen naar Nederland overdragen?

Antwoord:

U kunt de waarde van pensioen overdragen naar een Nederlandse pensioenuitvoerder als de wetgeving in het land van waaruit u uw pensioen wilt overdragen, dit toelaat. Neem daarom contact op met de buitenlandse pensioenuitvoerder respectievelijk de buitenlandse toezichthouder.

In Nederland gelden geen wettelijke belemmeringen. Pensioenuitvoerders in Nederland kunnen verplicht zijn mee te werken aan het overdragen van een buitenlands pensioen naar Nederland, zie hiervoor de artikelen 91 en 92 in de Pensioenwet. Neemt u daarom ook contact op met het pensioenfonds of de levensverzekeraar in Nederland.

Sector(en)

  • Pensioenfondsen
  • Premiepensioeninstellingen