Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Nederlandsche Bank (DNB) zet zich in voor een stabiel financieel stelsel. Daar horen integere en solide financiële instellingen bij. Dat is noodzakelijk voor een duurzame economie in Nederland. DNB waarschuwt voor risico’s die het stelsel als geheel kunnen raken en geeft hierover adviezen. Ook maakt DNB het stelsel weerbaarder door bijvoorbeeld te zorgen voor afdoende buffers bij financiële instellingen.

Tegen een stootje kunnen

Het financiële stelsel heeft een belangrijke functie in de economie. Het zorgt ervoor dat u kunt sparen, lenen en investeren. Maar ook dat u veilig en snel kunt betalen, en dat u financiële risico’s kunt afdekken die u niet zelf wil of kan dragen. Dingen waar u meestal niet bij stilstaat, maar die wel essentieel zijn voor de economie. Het is belangrijk dat het financiële stelsel tegen een stootje kan en ook in minder goede tijden blijft functioneren.

Grootste risico’s hangen samen met coronacrisis  

DNB houdt de stabiliteit van het financiële stelsel goed in de gaten en publiceert elk half jaar het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS). In dit rapport brengen wij de risico’s voor het financiële stelsel in kaart. Het laatste OFS is gepubliceerd op 13 oktober 2020. In het OFS staat een risicokaart met de belangrijkste risico’s voor de financiële stabiliteit. Deze hangen op dit moment voor een groot deel samen met de gevolgen van de coronacrisis.

Overzicht Financiële Stabiliteit - najaar 2020

1,8MB PDF
Download

Welke risico’s loopt de financiële sector op dit moment?

Het is van het grootste belang om ervoor te zorgen dat de coronacrisis niet overslaat op de financiële sector. Doordat banken de afgelopen jaren voldoende buffers hebben opgebouwd, zijn ze tot nu goed in staat om leningen aan huishoudens en bedrijven te blijven verstrekken. Maar dat neemt niet weg dat op termijn niet iedereen deze schulden ook kan afbetalen. Verder zijn er signalen van een omslag op de commerciële vastgoedmarkt. Andere risico’s komen voort uit de brexit, de aanhoudend lage rente en de groeiende niet-bancaire sector.

In het laatste OFS besteedt DNB veel aandacht aan de gevolgen van de coronacrisis voor de kredietverlening.  Bekijk de uitleg van DNB-expert Ralph Verhoeks. 

De coronacrisis leidt ook tot een toename van cyberrisico's. Bekijk de uitleg van DNB-expert Melanie Lohuis.

Wat is een stabiel financieel stelsel?

Een stabiel financieel stelsel blijft goed functioneren als het economisch of financieel tegenzit, als een bank, verzekeraar of pensioenfonds in de problemen raakt of als de aandelenmarkten onderuit gaan. Kortom, een stelsel dat schokken kan opvangen en bijdraagt aan duurzame economische groei in Nederland. En een financieel stelsel moet zelf geen bron van verstoringen in de economie zijn. Ook zijn in een stabiel financieel stelsel voldoende buffers aanwezig.

Lees meer over hoe DNB zich inzet voor financiële stabiliteit

Brochure: de financiële stabiliteitstaak van DNB

632KB PDF
Download

Hoe weet DNB of het financiële stelsel stabiel is?

Om de stabiliteit van het stelsel te beoordelen, heeft DNB verschillende aandachtsgebieden. Daarvoor gebruiken we een groot aantal graadmeters (indicatoren). Denk aan een groeiend aantal leningen (kredietgroei), snel toenemende vastgoedprijzen en de hoeveelheid geld die banken in kas hebben (liquiditeit). Zo is een sterke kredietgroei die samengaat met sterk stijgende vastgoedprijzen vaak een aanwijzing voor (toekomstige) instabiliteit.

Samenwerking op het gebied van financiële stabiliteit

Wij nemen deel aan het Financieel Stabiliteitscomité dat ten minste twee keer per jaar bijeenkomt onder voorzitterschap van DNB. Op internationaal niveau zijn we actief binnen het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Europese Centrale Bank (ECB), de European Systemic Risk Board (ESRB) en aan de Financial Stability Board (FSB), waar DNB-president Klaas Knot vice-voorzitter van is. Ook onze deelname aan overleg in Den Haag en Brussel is belangrijk.