Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB position paper over de herziening van de Europese begrotingsregels

Achtergrond

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer organiseert op 24 november een rondetafelgesprek over de toekomst van het Stabiliteits- en Groeipact. Namens De Nederlandsche Bank neemt Olaf Sleijpen, directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit, deel aan het gesprek. Aan de hand van het vandaag gepubliceerde position paper geeft Sleijpen een toelichting op een aantal aanpassingsrichtingen voor de Europese begrotingsregels.

Gepubliceerd: 24 november 2021

Vlag met EU logo

Al vóór de coronacrisis waren de Europese begrotingsregels regelmatig onderwerp van discussie. De regels zijn complex, de naleving laat te wensen over en de regels hebben procyclisch begrotingsbeleid niet kunnen voorkomen. Economisch goede tijden zijn onvoldoende benut om buffers op te bouwen, terwijl er in tijden van economische neergang is bezuinigd. Mede hierdoor lopen de overheidsschulden in het eurogebied sterk uiteen. De Europese Commissie heeft onlangs de vanwege de coronapandemie opgeschorte consultatie over mogelijke herziening van het Europees begrotingsraamwerk opnieuw geopend. 

Om meer balans te krijgen in de beleidsmix tussen overheden en centrale banken, zijn effectieve begrotingsregels met voldoende ruimte voor anticyclisch begrotingsbeleid van groot belang. Daarbij is het belangrijk dat publieke investeringen beter beschermd worden in slechtere tijden. Schuldhoudbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde, waardoor geloofwaardige afbouwpaden voor landen met hoge schulden gewenst zijn. Voor een gezonde economische ontwikkeling van het eurogebied zijn meer hervormingen nodig dan alleen begrotingsregels. Het uitblijven van hervorming van de Europese begrotingsregels kan de geloofwaardigheid van het begrotingsraamwerk echter verder aantasten.

DNB Position Paper - Herziening Europese Begrotingsregels

168KB PDF
Download DNB Position Paper - Herziening Europese Begrotingsregels

Ontdek gerelateerde artikelen