Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Waarom wij excuses maken voor ons slavernijverleden

Achtergrond

Waarom wij excuses hebben gemaakt voor ons slavernijverleden en hoe we vervolgens tot maatregelen zijn gekomen? Klaas Knot ging er vandaag over in gesprek met Tweede Kamerleden tijdens de Rondetafelbijeenkomst ‘Het Nederlandse Slavernijverleden’.

Gepubliceerd: 03 november 2022

Knot bij het Nationaal Monument Slavernijverleden

‘’Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we onszelf alleen nog recht in de ogen kunnen kijken nadat we excuses hebben gemaakt aan alle nazaten van tot slaaf gemaakten’’, zei Klaas Knot in het gesprek met de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Achterstanden inhalen


“We zien vandaag de dag in onze samenleving nog altijd het racisme, de uitbuiting en de discriminatie die onder andere voortkomen uit het slavernijverleden. Hierdoor zijn achterstanden gecreëerd die moeilijk zijn in te halen. Daarom is het noodzakelijk om gezamenlijk het verleden onder ogen te zien, dit verleden te erkennen en bij te dragen aan verwerking van het leed.”

Op 1 juli dit jaar bood Klaas Knot tijdens Keti Koti namens DNB excuses aan voor onze rol in het Trans-Atlantische slavernijverleden. Ook hebben we maatregelen aangekondigd om de gevolgen van slavernij te helpen verminderen voor de direct betrokkenen in Nederland, Suriname, Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Maatregelen

Tijdens de Rondetafelbijeenkomst vertelde Knot over de maatregelen. “Op dit moment werken we aan een programmaplan. We onderzoeken en bepalen hoe de aangekondigde maatregelen zo doeltreffend mogelijk ingezet kunnen worden. Wij blijven hiervoor in gesprek met onze stakeholders.”

Ook binnen DNB zetten we stappen. “We hebben een Chief Diversity Officer aangesteld en binnen alle lagen van de organisatie vindt dialoog plaats over hoe we de diversiteit binnen DNB verder kunnen verbeteren. Ook hebben we streefcijfers bepaald om multiculturaliteit in het management van DNB te vergroten. En bij onze terugkeer naar het Frederiksplein, zullen we de publieke ruimte inzetten door dialoog en interactie en zo ons slavernijverleden een plek te geven die recht doet aan betrokkenen en ons aanzet tot gesprekken daarover.”

Belang gesprek

Knot onderstreepte ook het belang van het gesprek. “Ik werd hier vandaag door u uitgenodigd om te komen spreken over hoe DNB tot excuses en vervolgens maatregelen gekomen is – en om vragen van u te beantwoorden. Dit doe ik uiteraard graag. Omdat ik zie dat het leed in onze samenleving nog lang niet geleden is. Dat de strijd tegen racisme en discriminatie nog lang niet gestreden is.”

Lees hieronder de inleiding van Klaas Knot bij het rondetafelgesprek ‘Het Nederlandse Slavernijverleden’ met de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Ontdek gerelateerde artikelen