Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Stakeholders positiever over communicatie door DNB; ruimte voor verbeteringen blijft

Nieuws

Gepubliceerd: 02 juni 2020

iPad die de site van DNB laat zien

Partijen die veel met DNB te maken hebben, vinden dat de onderlinge communicatie tussen hen en DNB zich de laatste jaren heeft verbeterd. Hoewel er over een breed front positiever wordt geoordeeld over de wijze waarop DNB haar relaties met de buitenwereld vormgeeft, zijn er duidelijke verschillen in de mate waarin de verbeteringen zich volgens de stakeholders hebben voorgedaan. De enige bevinding waarvoor geen verbetering wordt geconstateerd is het streven van DNB om meer met één mond te spreken en niet in silo’s te opereren.

Dit blijkt uit het onderzoek dat DNB onder haar stakeholders heeft laten uitvoeren. Aan het onderzoek hebben circa 400 stakeholders deelgenomen. DNB is weliswaar verheugd dat de stakeholders per saldo positiever zijn dan tijdens het vorige onderzoek uit 2017, maar er blijkt tegelijkertijd nog ruimte voor verbeteringen. ‘We zien de bevindingen vooral als een aanmoediging om de inspanningen gericht op een vruchtbare en effectieve relatie met de buitenwereld verder op te voeren. In de contacten met onze stakeholders zullen we de uitkomsten uit dit onderzoek ter sprake brengen om zo nog scherper te krijgen waar we dingen kunnen verbeteren’, aldus de DNB-directie.

Na het vorige onderzoek zijn diverse initiatieven ontplooid om meer transparantie te bieden over het toezichtproces, meer procesinformatie te geven en onderzoeksresultaten beter terug te koppelen aan de onder toezicht staande instellingen. Ook zijn er talrijke rondetafel bijeenkomsten en andere dialoogsessies georganiseerd die tegemoet komen aan de wens van de sector om meer met elkaar te communiceren. Deels lijken deze inspanningen hun vruchten te hebben afgeworpen. Ook met de resultaten uit het huidige onderzoek gaat DNB aan de slag teneinde verdere verbetering te realiseren.

Bevindingen stakeholders

Algemeen oordeel

De stakeholders dichten DNB een stevige reputatie toe. De reputatie-index komt met 66 nog zelfs iets hoger uit dan de 64 in het vorige onderzoek. Een score van 60 of meer duidt in de systematiek die onderzoeksbureau Kantar hanteert op een ‘zeer goede’ reputatie. Betrouwbaar, betrokken en vertrouwenwekkend zijn kwalificaties die volgens hen bij uitstek op DNB van toepassing zijn. Wel heeft DNB de laatste jaren volgens de stakeholders iets aan effectiviteit ingeboet.

Specifiek oordeel over de relatie

De stakeholders geven aan dat DNB er nu beter in slaagt om procesinformatie te geven bij onderzoeken en/of dataverzoeken: 38% ziet een verbetering op dit punt vergeleken met het vorige onderzoek, terwijl 7% een verslechtering ziet. Volgens 41% slaagt DNB er nu beter in om ruimte te geven aan dialoog en samenwerking tegen 15% die hier een verslechtering constateert. Dat DNB tijdiger is gaan communiceren richting de sector vindt 35%, terwijl 10% zegt dat DNB daar juist niet in is geslaagd. Ook wordt de taal waarin wordt gecommuniceerd per saldo als begrijpelijker beschouwd dan drie jaar geleden (35% versus 7%).

DNB is proactiever in haar toezicht geworden, zegt 35% versus 7%. De meningen over de ervaren strengheid van het toezicht geven een minder duidelijk beeld: 25% meent dat het toezicht strenger is geworden; 16% vindt het juist minder streng geworden. De antwoorden op de vraag of DNB meer oog heeft gekregen voor maatwerk in haar toezicht, waardoor het toezicht beter aansluit bij de specifieke kenmerken van de betreffende organisatie bieden evenmin een overtuigend verschil: 31% antwoordt bevestigend tegen 19% ontkennend. Dat geldt ook voor de politiek-bestuurlijke sensitiviteit van DNB: volgens 23% is DNB sensitiever geworden, terwijl 9% meent dat DNB juist minder sensitief is geworden.

De enige bevinding waar geen verbetering en zelfs een lichte verslechtering wordt ervaren, is het streven van DNB om met één mond te spreken en niet in silo’s te opereren. Van de ondervraagden ervaart 20% een verbetering tegen 21% een verslechtering.

Ontdek gerelateerde artikelen