Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verhuizing goud en bankbiljetten

Nieuws

Gepubliceerd: 02 oktober 2020

iPad die de site van DNB laat zien

Vanavond is het verhuizen van de strategische voorraden bankbiljetten en de ruim 200 ton aan goudbaren naar Haarlem begonnen. Dit is een operatie met bijzondere beveiligingseisen.

Samen met defensie, de Koninklijke Marechaussee en de Politie is een grootscheepse verhuisoperatie gestart om de waarden de komende uren veilig van Amsterdam naar Haarlem te vervoeren en daar weer veilig op te bergen in de kluizen. 

Aanleiding voor de verhuizing is de renovatie van ons hoofdkantoor aan het Frederiksplein in Amsterdam. Met de renovatie van ons pand is besloten om het goud en bankbiljettenbedrijf onder te brengen op een nieuw te bouwen locatie in Zeist, het DNB Cashcentrum, dat in 2023 in gebruik zal worden genomen. Het geld en goud dat DNB bewaart, verhuizen tijdelijk naar Haarlem, en wel in de kluizen van de voormalige drukkerij van Joh. Enschedé. Het goud- en bankbiljettenbedrijf van DNB zijn hier ondergebracht voor de duur van de bouw van het DNB Cashcentrum. 

Q&A

1 Wat gebeurt er?
Vanavond is een grootscheepse verhuisoperatie gestart om de voorraad goudbaren en bankbiljetten over te brengen vanuit de kluis van de Nederlandsche Bank aan het Frederiksplein in Amsterdam naar het pand van de voormalige gelddrukkerij Joh. Enschedé in Haarlem.  

2 Waarom gebeurt dit?
Aanleiding voor de verhuisoperatie is de start van de renovatie van het DNB-hoofdkantoor in Amsterdam. Het goud en de bankbiljetten worden tijdelijk opgeslagen in Haarlem.  

Met de renovatie van haar hoofdkantoor is besloten om het goud en bankbiljettenbedrijf uiteindelijk onder te brengen op een nieuw te bouwen locatie in Zeist, het DNB Cashcentrum dat naar verwachting in 2023 gereed zal zijn. Tot die tijd blijft Haarlem de bewaarplaats.  

3 Wat zijn de gevolgen voor omwonenden?
Op het moment van het transport worden tijdelijk enkele wegen afgesloten. Welke wegen dit precies zijn, wordt uit veiligheidsoverwegingen vooraf niet bekend gemaakt. Volgt u hierover de berichtgeving van de gemeente Amsterdam en Haarlem.  

4 Hoe wordt de operatie beveiligd?
De verhuisoperatie wordt uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee. Dit gaat in samenwerking met ketenpartners zoals politie, gemeenten en defensie. Wij doen geen mededelingen over de beveiliging van de operatie.  

5 Waar kan ik melding doen als ik iets verdachts opmerk?
Als u iets verdachts opmerkt, is de algemene regel om in dit soort gevallen contact op te nemen met de politie.

Ontdek gerelateerde artikelen