Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verkoop Bezoekerscentrum

Nieuws

Gepubliceerd: 04 augustus 2020

DNB Bezoekerscentrum van de voorkant

Het bezoekerscentrum van DNB wordt verkocht. Eerder is de voorgenomen verkoop in het DNB persbericht van 28 november 2019 aangekondigd. Begin augustus wordt het pand daadwerkelijk in de markt te koop aangeboden. Uitgangspunt voor verkoop is altijd geweest: de hoogst mogelijk verkoopopbrengst te realiseren en het pand in 2020 te gaan verkopen. Gezien de huidige marktomstandigheden kiest DNB ervoor om optimale verkoopopbrengst te realiseren door ofwel verhuurd ofwel leeg te verkopen.

Huisvestingsstrategie

In november 2019 heeft DNB gecommuniceerd dat, als onderdeel van de huisvestingsstrategie, DNB met de renovatie van haar hoofdkantoor het huidige pand waarin het DNB Bezoekerscentrum is gehuisvest, niet meer nodig heeft, inclusief het kantoorgedeelte vanaf de tweede etage.

Na de renovatie gebruikt DNB nog twee gebouwen voor haar kernactiviteiten, het gerenoveerde kantoor aan het Frederikspark en het DNB Cash Centrum in Zeist.

Kennis- en ontmoetingscentrum

Het kantoor aan het Frederikspark wordt met de renovatie toegankelijk gemaakt voor het publiek en als kennis- en ontmoetingscentrum verbonden met de stad Amsterdam en de Nederlandse samenleving. Het ‘publieke deel’ van het gerenoveerde pand van DNB is een gastvrije plek in en rondom de voormalige kluis, waar de unieke collecties van DNB tentoon worden gesteld en waar seminars, lezingen en debatten worden georganiseerd en financiële educatie plaatsvindt. Hier is ruimte voor inspiratie, wederzijdse kennisdeling, gesprekken, innovatie, lezen en een kop koffie. Het is de verbindende schakel tussen medewerkers, bezoekers, de financiële sector, de samenleving en de stad.

Het is dus niet langer nodig om een apart gebouw aan de Sarphatistraat aan te houden als Bezoekerscentrum.

Financiële educatie

De financiële educatie door DNB zal ook tijdens de renovatie doorgang vinden, waarbij de invulling afhankelijk is van het verkoopscenario:

  1. De koper kan het pand ‘leeg’ kopen. De financiële educatie van DNB wordt op een nader te bepalen wijze ingevuld voor de periode tot eind 2023.
  2. De koper koopt het pand dat nog tot eind 2023 in zijn geheel gehuurd wordt door DNB. Tot nader order zal de functie van het Bezoekerscentrum gelijk blijven aan de huidige situatie, inclusief financiële educatie.  

Ingeval DNB het pand kan huren van de koper, zijn er verschillende mogelijkheden. Denk hierbij aan onderverhuur en/of het huisvesten van het informatiepunt over de renovatie en/of het aanbieden van verschillende ruimtes ten behoeve van bijvoorbeeld overleg, opleidingen, team- en werksessies.  

DNB heeft de ambitie om het pand eind van dit kalenderjaar aan de koper op te leveren.  

DNB laat zich in de verkoop van het Bezoekerscentrum, Sarphatistraat 1, adviseren door Jones Lang Lasalle. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.hetparkgebouw.nl/. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot JLL, telefoonnummer 020 5405405.

Ontdek gerelateerde artikelen