Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Helft van de Nederlanders ziet digitale euro zitten

Nieuws

Gepubliceerd: 22 april 2021

Bankieren met telefoon en laptop

Ruwweg de helft van het Nederlandse publiek zou een betaalrekening voor digitale euro’s willen openen bij de centrale bank, zo blijkt uit DNB-onderzoek onder een representatieve groep burgers. De digitale euro zou een betrouwbare en aantrekkelijke publieke aanvulling kunnen zijn op contant geld en op de bestaande elektronische betaalinstrumenten als zij goed presteert op het vlak van privacybescherming en veiligheid.

De ECB verkent samen met de nationale centrale banken in het eurogebied de mogelijkheid om naast eurobiljetten en –munten ook een digitale euro uit te geven. De digitale euro is een elektronische vorm van centralebankgeld die voor alle burgers en bedrijven toegankelijk is – vergelijkbaar met bankbiljetten, maar dan in digitale vorm. Een digitale euro kan er voor zorgen dat burgers in het eurogebied toegang krijgen tot een eenvoudig, universeel geaccepteerd, veilig en betrouwbaar publiek betaalmiddel als aanvulling op contant geld. Het Eurosysteem ziet voor de digitale euro vooral een rol weggelegd als betaalmiddel.

In Nederland heeft de digitale euro potentie als betaalmiddel

DNB heeft onderzoek gedaan onder een representatieve groep Nederlandse burgers naar de tevredenheid over het huidige betalingsverkeer en de interesse in een digitale euro. Daaruit blijkt dat de digitale euro potentie heeft, ondanks dat burgers al heel tevreden zijn over hoe zij nu hun betalingen doen. Ongeveer de helft van de Nederlanders zou een betaalrekening voor digitale euro’s willen openen (Figuur 1). Hieronder zijn relatief veel mannen, mensen tot 35 jaar, hoogopgeleiden en stedelingen. Hoe meer belang mensen hechten aan privacy en veiligheid, hoe groter hun bereidheid om zo’n rekening te willen openen. Het bedrag dat zij op de betaalrekening voor digitale euro’s zouden willen zetten, loopt sterk uiteen, waarbij EUR 101-500 het vaakst is gekozen. De opgegeven bedragen komen ongeveer overeen met 10-25% van het geld dat burgers op hun betaalrekening bij banken hebben staan.

Figuur 1. Interesse in betaalrekening voor digitale euro’s (antwoordaandelen)

Interesse in betaalrekening voor digitale euro’s (antwoordaandelen)

Bron: CentERpanel 2021. Toelichting: 2523 respondenten.

Bekendheid met de digitale euro blijkt de bereidheid te verhogen dat iemand de digitale euro wil gaan gebruiken om mee te betalen. Bijna de helft van de Nederlanders is bekend met de term digitaal centralebankgeld, waartoe digitale euro’s behoren, al geven de meesten wel aan niet precies te weten wat hiermee wordt bedoeld. 53% heeft nog nooit gehoord van digitaal centralebankgeld, 33% heeft hier wel van gehoord maar weet niet wat ermee wordt bedoeld en 13% weet ook wat hiermee wordt bedoeld. Nederlanders zijn beter bekend met andere, reeds bestaande vormen van geld, zoals contant geld (98%), digitaal geld (84%) en publiek en privaat geld (53%).

Privacy en veiligheid zijn belangrijk

Consumenten in Nederland willen een rekening voor digitale euro’s gaan aanhouden als deze een zeer goede bescherming van hun privacy biedt en de kans op diefstal en fraude van hun tegoeden erop tot een minimum beperkt wordt. Deze bevindingen sluiten aan bij die van de op 14 april gepubliceerde publieke consultatie over de digitale euro van de ECB onder burgers en professionele partijen. De meest genoemde reden waarom het volgens het Nederlandse publiek zinvol kan zijn om een digitale euro in te voeren is dat centrale banken in tegenstelling tot commerciële banken geen winstdoelstelling hebben. Hierdoor kan de digitale euro een betrouwbare aanvulling zijn op contant geld en op de bestaande elektronische betaalinstrumenten, en leidt invoering ervan tot meer keuze voor consumenten. Hoewel DNB vooral de interesse onder Nederlanders naar de betaalmogelijkheden met digitale euro’s heeft onderzocht, heeft zij ook aandacht besteed aan spaarmogelijkheden. Hieruit blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlanders geld zou willen sparen op een spaarrekening voor digitale euro’s als de rentevergoeding gelijk zou zijn aan die op een standaardspaarrekening. Het Eurosysteem is overigens niet voornemens om te voorzien in spaarrekeningen voor digitale euro’s. 

Vervolg

DNB zal de komende tijd met regelmaat onderzoek naar de digitale euro blijven doen. Zij sluit daarbij aan op de fasering van het gezamenlijke digitale euro project van de ECB en alle nationale centrale banken in het Eurosysteem. In dat samenwerkingsverband wordt medio 2021 besloten over verder onderzoek naar de vereisten en vormgeving van een digitale euro.

 

What triggers consumer adoption of CBDC?

1,2MB PDF
Download What triggers consumer adoption of CBDC?

Ontdek gerelateerde artikelen