Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Veiligheid van betalen cruciaal voor vertrouwen in het betalingsverkeer

Nieuws

Gepubliceerd: 21 oktober 2021

Knuffels hangen op de kermis

Een breed palet aan factoren draagt bij aan het vertrouwen in het betalingsverkeer, waarvan veilig kunnen betalen de belangrijkste is. Het hoge vertrouwen in het betalingsverkeer is in deze turbulent tijd overeind gebleven. Het vertrouwensniveau is het hoogst onder mannen, hoogopgeleiden, mensen met een relatief hoog inkomen, mensen jonger dan 65 jaar en digitaal geletterden.

Publiek vertrouwen in het betalingsverkeer is cruciaal voor een soepele werking van het betalingsverkeer. Maar wat draagt bij aan dit vertrouwen? En hoe is het gesteld met dit vertrouwen? Nieuwe data van DNB en de Betaalvereniging Nederland geven antwoord op deze vragen.

Veiligheid voedt vertrouwen

Vertrouwen in het betalingsverkeer wordt gedreven door een breed palet aan factoren (Figuur 1). Veilig kunnen betalen voedt vertrouwen het sterkst. Op een schaal van 1 “draagt helemaal niet bij aan mijn vertrouwen” tot 7 “draagt sterk bij aan mijn vertrouwen” krijgt veiligheid maar liefst gemiddeld een 6. Daarnaast staan een goede acceptatie van elektronische betaalmiddelen (pinpas, mobiele telefoon en creditcard), eenvoudig kunnen betalen, snel kunnen betalen en goed toezicht in de top vijf van factoren die bijdragen aan vertrouwen in het betalingsverkeer. De middenmoot bestaat uit de volgende factoren: het niet delen van betaaldata met andere bedrijven, lage kans op fraude met de rekening, het niet gebruiken van betaaldata voor het aanbieden van andere diensten, een toegankelijk betalingsverkeer voor iedereen, en geen storingen. Zij scoren allen gemiddeld een 5,6 en zijn daarmee voor veel mensen ook bepalend voor vertrouwen.

Veilig kunnen betalen is de belangrijkste bepalende factor van vertrouwen in het betalingsverkeer

Hoog vertrouwen in betalingsverkeer

Het Nederlandse publiek heeft veel vertrouwen in het betalingsverkeer. In augustus had 74% van de respondenten veel of zeer veel vertrouwen in het betalingsverkeer (Figuur 2). Uit antwoorden op de vraag “In welke mate hebt u vertrouwen in het Nederlandse betalingsverkeer in het algemeen?” blijkt dat de meeste respondenten veel vertrouwen hebben (51%). Een groep van 23% heeft zelfs zeer veel vertrouwen. Slechts 1% heeft weinig of zeer weinig vertrouwen. Het vertrouwen in het betalingsverkeer is overeind gebleven in deze turbulente tijd; gemiddeld genomen heeft men al het hele jaar “veel vertrouwen”.

Veel vertrouwen in het betalingsverkeer

Vertrouwen in betalingsverkeer verschilt per groep

Het vertrouwen in het betalingsverkeer is het hoogst onder mensen met een hoog inkomen, mensen jonger dan 65 jaar, mannen, hoogopgeleiden en digitaal geletterden. Des te meer mensen verdienen, des te hoger is hun vertrouwen. Ongeveer 2 op de 5 respondenten met een hoog huishoudinkomen hebben zeer veel vertrouwen. Bij respondenten met een laag huishoudinkomen is dit 1 op de 5. Vertrouwen hangt ook samen met leeftijd: 65-plussers hebben het minste vertrouwen. Daarnaast hebben mannen meer vertrouwen dan vrouwen. Ook hoogopgeleiden en digitaal geletterden hebben relatief veel vertrouwen in het betalingsverkeer. Onder digitaal geletterden vallen mensen die aangeven geen hulp van anderen nodig te hebben bij het gebruik van internet en die zeggen goed overweg te kunnen met een computer, tablet of smartphone.

Kortom, het vertrouwen in het betalingsverkeer is hoog en om dit zo te houden verdienen veel facetten van het betalingsverkeer aandacht. Veiligheid wordt door alle groepen het belangrijkst wordt gevonden. Dit inzicht komt onder andere goed van pas bij het ontwerp van een digitale euro. Groepen die relatief weinig vertrouwen hebben in het betalingsverkeer, zoals mensen ouder dan 65 jaar en digitaal niet-geletterden, verdienen extra aandacht. DNB zal komend jaar verdiepend onderzoek doen naar deze groepen en het vertrouwensaspect daarin meenemen.

Ontdek gerelateerde artikelen