Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wordt de beroepseed serieus genomen?

Nieuws

Gepubliceerd: 08 december 2021

Beroepseed

DNB houdt toezicht op de naleving van de beroepseed. In dat kader is een onderzoek verricht bij banken, verzekeraars en betaalinstellingen. Conclusie: de beroepseed wordt serieus genomen, maar kan explicieter terugkomen na de eedaflegging.

DNB heeft onderzoek gedaan naar hoe financiële instellingen omgaan met het afleggen en inbedden van de beroepseed. De resultaten laten zien dat instellingen de beroepseed serieus nemen en er veel aandacht aan besteden bij indiensttreding van medewerkers. Daarna komt de eed echter weinig expliciet terug. Wel doen instellingen er veel aan om de principes uit de eed in hun eigen cultuurinitiatieven te verweven, al gebeurt dat veelal impliciet. DNB gaat via een ronde tafel het gesprek aan met de sector over de resultaten van het onderzoek.

DNB houdt toezicht op naleving van de beroepseed

Sinds 2015 is de beroepseed voor financiële instellingen verankerd in de Wet Financieel Toezicht. Voor medewerkers van banken geldt daarnaast een tuchtrechtelijk regime dat gekoppeld is aan de principes uit de beroepseed. DNB heeft de wettelijke taak om toe te zien op de naleving van de beroepseed bij instellingen die onder haar toezicht vallen. In 2016 heeft DNB – kort na de invoering van de eed – een survey gehouden onder een selectie banken en verzekeraars. Daaruit bleek dat de bevraagde instellingen het afleggen van de eed aan een betekenisvolle ceremonie koppelden. Ook gaven zij aan op termijn de eed in hun eigen cultuurinitiatieven te integreren. Hoe dat er precies uit zou zien was op dat moment nog niet duidelijk.

Onderzoek gericht op het afleggen en levend houden van de eed

Het onderzoek gehouden in 2021 bouwt voort op het onderzoek uit 2016, maar is uitgebreider. Naast banken en verzekeraars zijn ook betaalinstellingen bevraagd door middel van een survey. Bovendien gingen de vragen niet alleen over het afleggen van de eed, maar ook over de inbedding van de principes uit de eed in de bedrijfsvoering, de omgang met het tuchtrecht, en wat instellingen doen om de eed levend te houden.

De uitgebreide resultaten zijn hieronder te vinden.

Uitkomsten onderzoek beroepseed

300KB PDF
Download Uitkomsten onderzoek beroepseed

Ontdek gerelateerde artikelen